Vägbelysning Tandö-Bu

Arbete pågår just nu!

I samband med ombyggnation av riksväg 66, sträckan Östra Tandö-Bu kommer vi delvis att montera ner vägbelysningen under en tid framöver.