Kraftstationer


1914 startade Snickar Per Persson Ellingeåns kraftverk i Västra Malungsfors och där lades grundstenen till dagens Malung-Sälens Elverk.

Ellinge drivs idag i privat regi och MaIung-Sälens Elverk har utvecklats till något mycket större, men grunden finns kvar, vattenkraften!

Vattenkraft – en värdefull energikälla

I dotterbolaget Malung-Sälens Energi AB bedrivs daglig produktion av förnybar el med våra 4 egna kraftverk. Björnåsen, Kvien, Ärnäs och Östvalla. Malung-Sälens kommun expanderar ständigt och ställer höga krav på elproduktion med bra kvalitet och detta uppfyller våra anläggningar idag. I framtiden kommer vi bibehålla samt försöka öka produktionen och vi siktar på en minsta normalårsproduktion på 21 GWh.

Kvien
Kvien är en sjö i Malungs kommun (Dalarna) som Uvån genomflyter. I början användes Kvien bara som en flottningsled. 1902 gjordes den första dämningen för att underlätta flottningen. 1935 tilläts man börja reglera Kvien till förmån för bolagets kraftstationer i Nain, Knon, Malta, Hagfors, Stjern, och Råda. Dessa ägdes då av Uddeholm Kraft AB. 1943 fick Uddeholm öka dämningen 2 meter till dagens nivå. 1987 träffades ett avtal mellan Uddeholm och Malungs Elverk om att anlägga ett vattenkraftverk i Kvien som 1989 togs i drift.

Kvien

Björnåsen
Ca 5 km nedströms Kvien ligger Björnåsens kraftstation. Den byggdes samtidigt med Kviens kraftstation och är identiskt lika förutom att fallhöjden är lite lägre. I Uvån finns det tio olika vattenkraftverk varav Kvien är den nordligaste, därefter följer söderut i nämnd ordning Björnåsen, Nain, Knon, Laggåsen, Traneberg, Malta, Hagfors, Stjern och Råda. Den installerade effekten i Uvån är 36,5 MW.

Björnåsen

Östvalla
I Östvalla fanns det först en såg och en kvarnbyggnad som ägdes av Transtrands Såg-och Kvarnaktiebolag. Bolaget drev såg och kvarnrörelsen till 1918 då man övergick till elproduktion. När första världskriget startade så blev det brist på fotogen vilket ledde till att man började inleda elektrifiering av bygden. 1917 fick man första elektriska lysen i Östvalla. Det fick man genom en provisorisk generator från kvarnturbinen.

Östvalla

Ärnäs
Ärnäs damm användes först bara som flottningsled, men 1911 bildades Lima strömbyggnads aktiebolag, de ville bygga ett vattenkraftverk i Ärån. Efter tillåtelse till det byggdes 1918 stationen. En firma från Leksand kom och hjälpte till med bygget. Det var även många andra som flyttade till Lima för att få arbete på kraftverksbygget. 1920 var allt klart för elproduktion. Maskiner och utrustning har genom åren restaurerats och förnyats för en modern drift, men kraftstationsbyggnaden är än densamma.

Ärnäs