Aktivera HAN-porten


På marknaden finns olika typer av smarta tillbehör att koppla ihop med din nya elmätare. Det kan vara hjälp att styra lastbalansering av laddbox, styra värmepump, solceller eller batterilager.

Vi tillhandahåller den nya mätaren av märket KAMSTRUP med ett inbyggt kundgränssnitt. Läs mer om mätarbytet här. I mätaren sitter en adapter, så kallad HAN-port (RJ12), fritt för kund att bruka. Har du som kund utrustning som inte är kompatibel med vår HAN-port så får man själv ombesörja rätt adapter mellan din egen utrustning och mätarens port.

Vad behöver jag göra för att komma i gång?

För att komma åt den information som vår smarta mätare tillhandahåller så behöver vi låsa upp kundgränssnittet. Det är kostnadsfritt och görs på kundens begäran. Enklast genom att fylla i formuläret längst ner på denna sida. Signering på din beställning sker med ditt BankID.

HAN-porten är fristående från mätaren, och ett tillval vi tillhandahåller för att kunderna enklare ska kunna komma i gång med sin energieffektivisering. Fungerar inte HAN-porten så byter vi kostnadsfritt ut den inom garantitiden som är 2 år. Vi tar inget ansvar för eventuell ekonomisk förlust eller andra konsekvenser på grund av en icke fungerande adapter, då den ligger utanför vårt kvalitetsansvar.

Mätaren skickar bara ut data, och kan inte ta emot. Din elmätare påverkas inte av den utrustningen som ansluts till modulen.

Frågor och svar

A HAN porten i dom nya smarta elmätarna är RJ 12. OBS! Elmätaren klarar inte att förse kundgränssnittet med tillräcklig spänning och ström för att uppfylla kravet i P1 Companion Standard version 5.0.2. Därför måste tillkopplad utrustning behöva extern strömförsörjning, alltså ett uttag monterat i skåpet. Se Datablad Han module P1 hur man kan gå till väga.
A Porten används för att kunden ska kunna ta ut nära realtidsvärden från elmätaren. Det kan vara intressant för dig att följa din nuvarande förbrukning och/eller strömmar och spänningar. Kunder kan ha egna system där den här typen av värden läses in, lagras och används för t.ex. optimering av sin energianvändning eller lastbalansering. Det finns redan produkter ute på marknaden som använder sig av data från HAN-portar på elmätare och det är en marknad som förväntas att växa.
A Porten, som också kallas för kundport eller kundgränssnitt, är ett myndighetskrav. Senast år 2025 ska alla elmätare i Sverige ha porten. Porten tillåter kunden att i nästan realtid ta ut mätvärden om sin egen elanvändning.
A Porten finns tillgänglig så snart du fått en ny elmätare av märket KAMSTRUP. Innan du kan läsa av data ur den behöver porten aktiveras av oss. Aktiveringen sker endast på din begäran. Du kan fylla i formuläret på denna sida för att beställa öppning. Signering sker med ditt BankID.
A Nej, användning av porten erbjuds utan kostnad. Malung-Sälens Elnät tar heller inga avgifter för aktivering eller inaktivering av porten.
A Vad gäller elsäkerheten så leds ingen farlig ström genom porten. Vad gäller datasäkerhet så är endast envägskommunikation möjlig genom porten. Man kan alltså endast läsa av information ur elmätaren, inte ladda upp information in i elmätaren genom porten. Enligt myndighetskrav så får inte porten vara aktiverad förutom när kunden med nätavtal för anläggningen med just den elmätaren har begärt aktivering. En aktiv port har kunden själv ansvar för att begränsa fysisk åtkomst till.
A Myndighetskravet säger att porten ska vara inaktivt om den nuvarande kunden inte har begärt aktivering av den. Du som kund har ansvar för att endast behöriga har åtkomst till en aktiverad port.
A Om man får problem med HAN-porten hjälper det oftast att bryta strömmen till elmätaren en kort stund (displayen på mätaren ska slockna).

För att vara säker på att HAN-porten ska fungera korrekt över tid så ska den utrustning man kopplar in i den ha egen strömförsörjning.

Om den utrustning man kopplar in inte har egen strömförsörjning så är risken stor att HAN-porten lägger av efter ca 4-6 månader och man behöver då starta om HAN-porten genom att bryta strömmen till elmätaren.

Börja med att bryta strömmen med hjälp av huvudbrytaren som finns vid din elmätare, om displayen inte slocknar så tar du ur huvudsäkringarna. Vilken åtgärd som krävs beror på var brytpunkten sitter och det varierar mellan olika fastigheter.
A Aktivering av porten kan du själv göra i formuläret nedan. Kom ihåg att avaktivera porten om du flyttar.

Aktivera HAN-porten på din elmätare