Visselblåsarfunktion


Syftet med visselblåsarfunktionen är att upptäcka och förhindra att eventuella missförhållanden förekommer i verksamheten.

Malung-Sälens Elverk tycker det är viktigt att göra rätt. Boende i kommunen ska ha förtroende och känna sig trygga med att Malung-Sälens Elverk alltid fattar beslut med största möjliga öppenhet och att vi aldrig accepterar oegentligheter i någon form. Vi vill därför upptäcka och förhindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt.

När ska visselblåsarfunktionen användas?

Funktionen ska användas om du misstänker att allvarliga oegentligheter förekommer inom verksamheten. En oegentlighet kan exempelvis vara muta, bedrägeri, förskingring, stöld, korruption eller andra jämförliga missförhållanden. Du som rapporterar skall vid tidpunkten för rapporteringen av missförhållandena ha skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena är sann. Du kan även använda funktionen för att anmäla misstanke om lagbrott eller allvarliga avvikelser mot interna regler och riktlinjer i tjänsten.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer. Vid ärenden av denna typ ska du kontakta din närmaste chef. Om det inte känns rätt kan du vända dig direkt till HR-ansvarig eller en facklig företrädare.

Vem kan anmälas?

Personen som anmäls ska ha en ledande ställning eller en nyckelposition inom koncernen Malung-Sälens Elverk, till exempel en högre chef eller en person som ansvarar för stora inköp eller andra verksamhetskritiska funktioner. När det gäller enhetschefer ska frågan i första hand hanteras längre upp inom den egna organisationen.

Vem kan göra en anmälan?

För att du skall kunna göra en anmälan som skyddas av lagen krävs att du tillhör någon av följande kategorier:

  • Arbetstagare och arbetssökande
  • Volontärer och praktikanter
  • Personer som annars utför arbete under bolagets kontroll och ledning
  • Konsulter/inhyrd personal
  • Personer som ingår i bolagets förvaltnings-,lednings-eller tillsynsorgan
  • Aktieägare som är verksamma i bolaget

Så använder du visselblåsarfunktionen

Använd formuläret om du vill anmäla någon form av oegentlighet. Om du behöver hjälp med att fylla i din anmälan, göra en anmälan via telefon eller boka ett fysiskt möte. Kontakta någon av nedanstående personer.

Visselblåsarfunktion – gör din anmälan här

Kontaktpersoner

  • Malin Nilsson, HR-ansvarig, telefon 0280-44202.
  • Sofia Bergman, Ekonomi- och löneassistent, telefon 0280-44203.