Koncernen


I moderbolaget Malung-Sälens Elverk ligger produktion, fastigheter och ägande i andra bolag.

Vår affärsidé

Malung-Sälens Elverks koncern skall producera och distribuera el samt tillhandahålla fiber på ett för kunderna tryggt, leveranssäkert, kvalitetsanpassat och kostnadsriktigt sätt. Företagshälsan ska stötta kommunens företag i sitt arbetsmiljö och hälsoarbete. Bolaget skall vara lyhörda för ägarnas och kundernas krav och önskemål.

Bolagsorganisation

Om verksamheten

Koncernens verksamhet omfattar produktion av elkraft, nätverksamhet för överföring av elkraft, distribution av datakommunikation samt företagshälsovård.

Malung-Sälens Elverk AB ägs av Malung-Sälens kommun till 74 %, Transtrands jordägande sockenmän 22 %, privatpersoner 3 % och Lima jordägande sockenmän 1 %. I koncernen ingår dom helägda dotterbolagen Malung-Sälens Elnät AB, Malung-Sälens Fibernät AB och Malung-Sälens Företagshälsa.

Malung-Sälens Elverk är delägare i Dalakraft AB, Dalavind AB, Kurbit AB, Näckåns Energi AB samt Prosumenten AB.

Försäljning och kraftproduktion

Produktion av elkraft sker i fyra egna kraftstationer; Kvien, Björnåsen, Ärnäs och Östvalla och bedrivs i moderbolaget Malung-Sälens Elverk AB. Läs mer här!

Strategisk ledningsgrupp

Daniel Segerholm, VD
Daniel Henriksson, Ekonomichef
Kajsa-Stina Gyllenvåg, Operativ Chef