Koncernen


Koncernens verksamhet omfattar produktion av elkraft, nätverksamhet för överföring av elkraft, distribution av datakommunikation samt företagshälsovård.

Vår affärsidé

Malung-Sälens Elverks koncern skall producera och distribuera el samt tillhandahålla fiber på ett för kunderna tryggt, leveranssäkert, kvalitetsanpassat och kostnadsriktigt sätt. Företagshälsan ska stötta kommunens företag i sitt arbetsmiljö och hälsoarbete. Bolaget skall vara lyhörda för ägarnas och kundernas krav och önskemål.

Bolagsorganisation

Om verksamheten

Malung-Sälens Elverk AB ägs av Malung-Sälens kommun till 74 %, Transtrands jordägande sockenmän 22 %, privatpersoner 3 % och Lima jordägande sockenmän 1 %. I koncernen ingår dom helägda dotterbolagen Malung-Sälens Elnät AB, Malung-Sälens Energi, Malung-Sälens Fibernät AB och Malung-Sälens Företagshälsa.

Malung-Sälens Elverk är delägare i Dalakraft AB, Dalavind AB, Kurbit AB, Näckåns Energi AB samt Prosumenten AB.

Försäljning och kraftproduktion

Produktion av elkraft sker i fyra egna kraftstationer; Kvien, Björnåsen, Ärnäs och Östvalla och bedrivs i Malung-Sälens Energi AB. Läs mer här!

Strategisk ledningsgrupp

Daniel Segerholm, VD
Daniel Henriksson, Ekonomichef
Kajsa-Stina Gyllenvåg, Operativ Chef