Elnätsavtal


På den här sidan kan du som vill teckna nytt elnätsavtal eller säga upp ditt elnätsavtal enkelt fylla i dina uppgifter och skicka direkt till oss.

Person håller i flyttlåda med Malungs Elnäts logo på framsidan

Säg upp ditt elnätsavtal i god tid innan flytt

Uppsägning av elnätsavtal skall göras senast en månad innan utflytt. I dom fall Malung-Sälens Elnät får uppgifter om ny abonnent på anläggningen kan datumet komma att justeras. Om du äger din bostad, är det datumet när lägenheten/huset säljs som gäller. 

Bra att känna till


Skillnaden på elnätsavtal och elhandelsavtal
Det behövs två olika avtal för att lampan ska lysa hemma hos dig, ett för elnät och ett för elhandel.

Elnätsavtal
Ett elnätsavtal tecknar du med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor, din nätägare. Om du bor i Malung-Sälens kommun kan du inte välja något annat bolag än Malung-Sälens Elnät. Elnätsbolaget säkerställer att elen kommer hela vägen hem till dig och sköter drift, underhåll och utbyggnad.

Elhandelsavtal
Utöver elnätsavtal behöver du ett avtal för din elhandel. Elhandelsavtalet kan du däremot teckna med valfri leverantör. Elhandelsbolagen tar betalt för den el du förbrukar och det är i ditt elhandelsavtal som du avgör om du vill ha ett rörligt eller fast elpris.

Viktigt att aktivt välja elhandelsavtal
Du kan välja vilket elhandelsföretag du vill och det är viktigt att göra ett aktivt val. Utan ett aktivt val så kan du som kund få ett så kallat anvisat avtal, vilket i vissa fall är dyrare än andra avtalsformer.

Anvisad leverantör
Om du inte gör ett aktivt val av elleverantör blir du i enlighet med 8 kap. 8 § i ellagen (1997:857) anvisad en elleverantör för att du ska kunna få el direkt när du flyttar in. Anvisat elhandelsföretag i Malung-Sälens Elnäts område är Dalakraft.

Teckna eller säga upp ditt elnätsavtal