Historia


Den 1 april 1954 förvärvade Malungs kommun eldistributionen från AB S.P. Persson.

En montagebild av en mycket gammal och en ny bild vid Ärnas Kraftstation. Till vänster på bilden är det inklippt en nytagen bild i färg på Drifttekniker. Den resterande delen av bilden är grå och man ser 6 personer som vilar efter arbete på Kraftstationen.

Ständig utveckling i över 60 år!

Verksamheten omfattade dåvarande Malungs kommun med undantag för Öje och Tyngsjö samt vissa mindre områden på gränsen till Värmland. 1966-67 byggdes mottagnings- och fördelningsstation samt kontor, personalutrymmen, verkstad och förråd vid Östra Bangatan i Malung.

I oktober 1970 övertogs Tyngsjö belysningsförening (Tyngsjö och Andersviksberg). Vid en extra bolagsstämma i oktober 1974 sammanlades eldistribution i Malung, Lima och Transtrand till ett bolag. Nästa område att införskaffa blev Öje vilket skedde vid årsskiftet 1976-77.

I oktober 1980 övertogs resterande distribution från Uvanå mot Råforsen och Tyngsjö, vilket har gett dagens eldistributionsområde som består i huvudsak av Malung-Sälens kommun.

Som en följd av den avreglerade marknaden som infördes 1 januari 1996 bildades dotterbolaget Malungs Elnät AB. I dotterbolaget finns idag elnätsverksamheten och produktionen. I moderbolaget Malungs Elver bedrivs produktion av elkraft i 4 stycken egna kraftstationer (vattenkraft) även fastighetsbeståndet ligger i moderbolaget.

Elhandelsverksamheten övergick till Dalakraft januari 1998. Lokalerna på Östra Bangatan har under 80 och 90-talet byggts till i flera omgångar. En ny utbyggnadsetapp startade 2005 och dessa lokaler hyrs idag av elhandelsbolaget Dalakraft.

2007 genomfördes köpet av fibernätet Oxberg-Selja. Nätet ligger längst med Vasaloppsspåret och köpet möjliggjorde att vi kan fortsätta att bygga stamnät i Malung-Sälens kommun. 2015 startade det stora arbetet med att installera in privatkunder i fibernätet.