Historia


Vår historia börjar den 1 april 1954 när Malungs kommun förvärvade eldistributionen av bolaget S.P Persson.

En montagebild av en mycket gammal och en ny bild vid Ärnas Kraftstation. Till vänster på bilden är det inklippt en nytagen bild i färg på Drifttekniker. Den resterande delen av bilden är grå och man ser 6 personer som vilar efter arbete på Kraftstationen.

Ständig utveckling i 70 år!

För 110 år sedan fick befolkningen i Malung tillgång till elektricitet för första gången. I filmen kan ni ta del av hur det gick till och hur Malungs kommun den 1 april för 70 år sedan förvärvade eldistributionen från bolaget AB. S.P Persson.

Historia i årtal


1954 – ME bildas genom övertagande av AB S Persson.

1954 – Göte Haars, Lillmon (ett rum).

1956 – Ett rum på Lisagatan 32. Förvaring av material i lador och på arbetsplatser.

1957 – Gamla väggaraget vid Orrmyrheden övertas, blir verkstad, förråd, personalutrymmen samt kontor för övermontören.

1958 – Två rum i nya kommunalkontoret.

1960 – Kommunikationsradio sändningseffekt 25W, 12m mast räckvidd 45 km.

1961 – Omsättning 11,3GWh, 15 anställda, 3 säsongsarbetare.

1963 – 3 300 abonnenter.

1964 – Flytt till vita huset bredvid Skinnargården, Postgatan.

1966 – Mottagnings- och fördelningsstation till en kostnad av 350 000 kronor, byggnadsentreprenör Högstedts Byggnads AB, Malung. ”En bunkerliknande byggnad på 10x12m.”

1967 – Byggstart etapp 2, kontor, personalutrymmen, verkstad, förråd. Samma byggnadsentreprenör som etapp 1.

1967 – Inflyttning i etapp 2, till en kostnad av 600 000 kronor. ”Allt signerat i senaste snitt”. Kontoret flyttar från vita huset bredvid Skinnargården. Omsättning 20GWh, 9 mil hsp, 18 mil lsp.

1971 – Förhandling med Uddeholm AB, om övertagande av distribution från Uvanå till Råforsen samt till Tyngsjö med avgrening till Bredsjö.

1971 – Kallförråd för kabel 52 000 kronor.

1972 – Övertar administrationen i Lima.

1974 – Transtrands administration till Malung.

1974 – Extra bolagsstämma, sammanslagning med Malung, Lima och Transtrand.

1976 – Nyår, övertagande av Öje.

1979 – Lagerkontor ordnas av tidigare lastplats.

1980 – Källarvåning byggs om.

1980 – Övertagande distribution från Uvanå mot Råforsen och Tyngsjö.

1984 – Byggstart utbyggnad av övervåning på kontoret. Byggstart 1 452 000 kronor. Entreprenör Nils Skoglunds AB.

1985 – Slutbesiktning av denna etapp.

1997 – Slutbesiktning utbyggnad av kontor samt omläggning av tak.

1999 – Stor ombyggnation för ca 5,4 miljoner kronor. Del åt sydväst.

2005 – Utbyggnad av övervåning samt Dalakraft ny hyresgäst.

2007 – Köp av fibernätet Oxberg-Selja.

2012 – Ökning av ägarandel i Dalakraft.

2013 – 100 årig maskinutrustning i Ärnas kraftstation ersätts med ny turbin och generator.

2015 – Installation av privatkunder i fibernätet.

2019 – Daniel Segerholm ny VD.

2020 – Malung-Sälens Fibernät AB bildas som eget bolag. Även kommunikationsoperatören KURBIT bildas som ett delägt bolag tillsammans med flertalet stadsnät i Dalarna.

2020 – Ny fördelningsstation i Närsjön.

2021 – Fiberverksamheten överflyttas från Malungs Elnät AB till Malungs-Sälens Fibernät AB.

2021 – Stor renovering av huvudkontoret på Östra Bangatan. Entreprenör Nils Skoglunds AB.

2021 – Försäljning av samtliga aktier i Dala Energi AB.

2021 – Arbetshälsan Malung-Sälen förvärvas till koncernen och byter namn till Malung-Sälens Företagshälsa AB.

2022 – Namnbyte till Malung-Sälens Elverk samt Malung-Sälens Elnät.

2022 – Malung-Sälens Elverk förvärvar 11,1% i Näckåns Energi AB.

2022 – Renovering av lokalkontoret i Transtrand.

2022 – Renovering av Malung-Sälens Företagshälsas lokaler i Malung och Sälen.

2022 – Investering av ny grävlastare, Huddig 1370T Cable. Den första serietillverkade laddhybriden av sitt slag i världen.

2022 – Malung-Sälens Elverk genomför ett gemensamt förvärv av Prosumenten AB tillsammans med Dala Energi och Dalakraft.

2022 – Ombyggnad och utökning av mottagningsstation i Sälsätern.

2023 – Ny organisation samt ny styrelse.

2023 – Nytt kundinformationssystem.

2023 – Elbilsladdare installerade på kontoret i Malung och Transtrand.

2023 – Ombyggnad och utökning av fördelningsstation i Tandådalen.

2023 – Bolaget Malung-Sälens Energi AB bildas.