Malung-Sälens Elnät


Vårt distributionsområde består i huvudsak av Malung-Sälens Kommun samt delar av Hagfors Kommun (Värmland), och Älvdalens Kommun.

Trygg och säker elförsörjning

Området är ca 17 mil långt och ca 5 mil brett. Idag har Malung-Sälens Elnät ca 13 000 kunder och 16 000 anläggningar. Vi arbetar för att våra kunder och kommande generationer ska kunna leva i ett hållbart samhälle som hämtar sin energi från lokala, förnyelsebara resurser. Vi bedriver verksamhet både som naturligt monopol och på konkurrensutsatta marknader. Oavsett om kunden fritt har valt oss, eller om vi är den enda möjliga leverantören, så är 100% nöjda kunder en självklarhet för oss.

Vi ger kraft åt fjäll och dal samt bidrar till en hållbar och växande bygd