Sponsring


Malung-Sälens Elverk delar kontinuerligt ut sponsring till barn- och ungdomsverksamheter av idrottslig eller kulturell karaktär och som följer våra riktlinjer för sponsring. Under år 2023 delade vi ut 289 452 kr!

En gruppbild på Malungs IF - skidor. På bilden är det barn samt ledare som tittar in i kameran. Nysnö faller stämningsfullt.

”Det är med stor glädje och vikt att dessa medel delas ut rätt och skapar en trygghet samt bygger vår gemensamma framtid i Malung Sälens kommun”. – Kajsa Stina Gyllenvåg

Malung-Sälens Elverk – riktlinjer för sponsring

Sponsringen ska rikta sig till registrerade föreningar eller klubbar med allmännyttig och ideell inriktning inom Malung Sälens kommun. Malung-Sälens Elverks sponsring ska fördelas till barn- och ungdomsverksamheter inom idrott och kultur. Föreningar och klubbar som erhållit sponsring kan återigen komma i fråga först nästa år. En ny ansökan måste då göras.

Malung-Sälens Elverk – Sponsrar inte

Ett krav för sponsring är att mottagaren intygar att deras verksamhet inte har några kopplingar med budskap som kan uppfattas som kontroversiella, riskbetonade, politiska eller religiösa. Inte heller verksamheter som kan uppfattas omoraliska, oetiska eller på annat sätt integritetskränkande.

Sponsormottagaren ska på begäran kunna styrka att ovanstående krav är uppfyllda.

Motprestation

  • Malung-Sälens Elverk skall ha rätten att använda mottagarens namn i sin marknadsföring och vid tillkännagivande av sponsringen.
  • Mottagaren skall göra sponsringen från Malung-Sälens Elverk bekant till sina medlemmar och närstående genom anslag på hemsida och sociala medier om sådant finns. När möjlighet finns skall Malung-Sälens Elverk även ha rätt att exponera sig med egna banderoller eller dylikt hos mottagaren samt göra ett besök hos verksamheten för att samla marknadsmaterial i form av videointervju/foto till sina egna kanaler.

Budget och beslut

Ledningsgruppen fastställer i samband med budget en ram för sponsringspaketen särkilt riktad till barn- och ungdomsverksamhet.

Kriterier för urval

  • Sponsringspolicyn
  • Klubb/förening inom Malung-Sälens kommun
  • Kostnad per person som nås

Sponsringsansökan