Hållbarhet


Med vårt hållbarhetsarbete vill vi stärka våra positiva bidrag till samhället genom säkra leveranser och ansvarsfullt agerande.

Koncernens hållbarhetsarbete

Företagen inom koncernen Malung-Sälens Elverk AB levererar tjänster som samhället är beroende av för att fungera på ett tillfredsställande sätt för medborgare, företag och besökare. Med vårt hållbarhetsarbete vill vi stärka våra positiva bidrag till samhället genom säkra leveranser och ansvarsfullt agerande. Vi ska vara en trygg och inkluderande arbetsplats där hållbarhet finns med i alla beslut och arbetsprocesser.  

Målsättningar


Företagets målsättningar sätts utifrån våra fem fokusområden: Miljö, medarbetaren, samhällsnytta, kunden och ekonomi.

Miljö
Vi ska arbeta med förnybar produktion. Det ska vara fokus på miljö​ vid inköp, upphandling, val av transportmedel, resor, inköp av bilar.​ Källsortering av skrotat material och övrigt avfall.

Medarbetaren
Stolta och lojala medarbetare som trivs med sitt arbete. ​Det ska gå att utvecklas inom företaget samt ha bra​ utbildningsmöjligheter. ​Medarbetaren ska ges möjlighet att påverka den dagliga arbetssituationen genom eget ansvar. Vi ska arbeta aktivt med friskvård och hälsa.

Samhällsnytta
Malung-Sälens Elverk ska arbeta för störningsfria el- och fibernät till​ Malung-Sälens kommunmedlemmar.  ​Koncernen ska vara väl förberedd vid kris (exempelvis vid större avbrott), följa med i teknikutvecklingen inom el- och fibernät, söka och förvärva anläggningar för produktion av el. Vi ska medverka till att vara en attraktiv kommun att bo och verka i. Malung-Sälens Elverk ska verka för samordning inom de kommunala bolagen.  Vi stöttar kontinuerligt det lokala föreningslivet genom sponsring.

Kunden
Vi ska hålla en hög servicenivå, bra dialog och kommunikation med alla våra kunder. Vi ska ha god tillgänglighet och kunden ska få snabb återkoppling.

Ekonomi
Affärsmässighet, långsiktig ekonomisk planering och styrka. Vi ska ha den lönsamhet som krävs för att klara investeringar och reinvesteringar.

Arbetet siktar mot vår vision: 

Vi ger kraft åt fjäll och dal samt bidrar till en hållbar och växande bygd