FAQ


Här har vi samlat våra vanligaste frågor och svar vi får kring elnät och fiber.

Elnät

A Malung-Sälens Elnät delar kontinuerligt ut sponsring till barn- och ungdomsverksamheter av idrottslig eller kulturell karaktär och som följer våra riktlinjer för sponsring. Läs mer och ansök om sponsring genom att klicka här!
A Ska du gräva på din egen tomt? Använd dig då av ledningskollen.se och minska risken att gräva av andras ledningar. Det är inte alltid enkelt att veta vem som har ledningar i marken även när det handlar om den egna tomten eller marken. Genom att göra ledningsavisningsärenden när du ska gräva minskar du risken att gräva av andras ledningar med de kostnader det innebär. Ledningskollen är en gratis webbtjänst och hjälper dig som ska utföra markarbete att komma i kontakt med alla ledningsägare – med ett enda ärende! Läs mer på ledningskollen.se
A Som kund i Malung-Sälens Elnät får du två separata fakturor. En faktura som rör Elnätet och en faktura som rör ditt valda elhandelsföretag.
A Sedan 1 januari 2006 finns bestämmelser i ellagen om avbrottsersättning vid elavbrott längre än tolv timmar.  Om du varit berörd av ett strömavbrott som varat i en sammanhängande period om 12 timmar eller längre har du som huvudregel rätt att få avbrottsersättning. Återkommer elen under kortare tid än två timmar under avbrottstiden räknas det som ett sammanhängande avbrott. Är tiden mellan avbrotten längre än två timmar räknas de som separata avbrott. Avbrottsperioden anses starta då vi Malung-Sälens Elnät har fått kännedom om avbrottet. Du behöver normalt inte ansöka om avbrottsersättning. Den betalas ut per automatik i samband med någon av de efterföljande fakturorna. Normalt ska du erhållit ersättning inom tre till sex månader. Om du inte fått ersättning inom denna tid kan kontakta oss på telefon 0280-442 20. Då avbrottet varat i 12 timmar eller längre är du enligt ellagen berättigad till en avbrottsersättning. Den baseras på din årliga beräknade elnätskostnad (abonnemangs samt överföringsavgift) och avbrottets längd. Ersättningen är minst 900 kronor och maximalt 300 % av din årliga beräknade elnätskostnad. Avbrottsersättningen utbetalas på din faktura. Avbrottsersättningen gäller inte om:
  • Kunden inte fullgjort sina skyldigheter, vilket medfört att elen blivit avstängd eller avstängd på egen begäran
  • Avbrottet beror på kundens försummelse
  • Överföringen av el avbryts för att vidta åtgärder som är motiverade av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet
  • Avbrottet ligger utanför koncessionsinnehavarens så kallade kontrollansvar
  • Avbrottet beror på fel i stamnätet
Mer utförlig information om avbrottsersättning hittar du hos exempelvis Konsumenternas Elrådgivningsbyrå www.energimarknadsbyran.se Vid skada på grund av försummelse i leverans av el eller annan försummelse från oss så har kunden rätt till ersättning. Om du inte fått ersättning eller är missnöjd så hör av dig till vår Kundservice 0280-442 20

Fiber

A Ordinarie pris: 26 995:-
Betalning Fastighetsägaren ska betala i avtalet överenskommen ersättning när installationen är klar. Samtliga priser är inklusive mervärdesskatt. Sedvanlig kreditprövning kommer att göras innan grävning påbörjas. Fastighetsägaren ska betala faktura inom trettio dagar från fakturadatum i enlighet med anvisningar angivna på fakturan.
Möjlighet till räntefri delbetalning Finansiering sker genom Dalarnas Försäkringsbolags gemensamma finansbolag Wasa Kredit.
A Har du fel på din fibertjänst? Då ska du i första hand kontakta teknisk support hos den tjänsteleverantör du har avtal med. Du ska i dom flesta fall inte behöva kontakta Malung-Sälens Fibernät vid felanmälan. Läs mer genom att klicka här!
A På serviceportalen så tecknar du avtal på de tjänster du vill ha hos någon av alla tjänsteleverantörer i vårt nät. Läs mer på Serviceportalen
A Kurbit är ett samverkansbolag för Stadsnätsbolagen i Malung-Sälen, Falun, Borlänge, Dala Energi och Hedemora. Stadsnätsbolagen äger det passiva nätet medan Kurbit äger och ansvarar för det aktiva nätet som ljussätter fibern och gör så att det går att skicka data i nätet. Kurbit ser också till att fylla nätet med tjänster som du som invånare i Dalarna kan ta del av. Läs mer på kurbit.se
A Malung-Sälens Fibernät är ett så kallat passivt nät som också kan kallas stadsnät. Det passiva nätet kan inte leverera tjänster till kunder utan att ha en KO, det aktiva nätet! Det passiva nätet arbetar bland annat med att gräva och bygga ut fibernätet, underhålla fibernätet, drifta siter, teknikbodar samt dokumenterar fibernätet.