Anslutningsavgifter från 1 april 2021

Indexhöjning för nyanslutningar till Malungs Elnät

Malungs Elnät kommer att indexjustera avgifterna för anslutning till elnätet. Energimarknadsinspektionen upprättar direktiv om avgifter för anslutningar till elnätet baserat på avstånd och räknas fram med stöd av en schablonmetod för anslutningar 16-25A. Malungs Elnät tillämpar Energimarknadsinspektionens schablonmetod och de nya avgifterna gäller från 2021-04-01.

Se de nya avgifterna genom att klicka här!