Malung-Sälens fibernäts migrering!

Kurbit – en ny kommunikationsoperatör i Dalarna

Malung Sälens fibernät har tidigare anlitat Open Universe som ägs av Telenor för att erbjuda en plattform med tjänsteleverantörer av bland annat Internet och TV-lösningar till dig som slutkund.

Avtalet med Open Universe är uppsagt från och med 1 februari och vi har gått in i ett samarbete med Falu Energi & Vatten, Borlänge Energi, Dala Energi samt Hedemora Energi och skapat ett gemensam-ägt bolag, Kurbit som kommer att ta över rollen som kommunikationsoperatör i Dalarna.

Ett öppet fibernät

Malung-Sälens fibernät i samarbete med Kurbit levererar i ett öppet nät där du kan välja bland flertalet olika tjänsteleverantörer. Vid flytten till Kurbit har alla tjänsteleverantörer som tidigare levererat tjänster i Open Universe fått erbjudande att fortsätta leverera tjänster i Kurbit. De allra flesta har följt med in i Kurbit och fortsätter leverera tjänst som vanligt. Det har även tillkommit en del nya tjänsteleverantörer som du numera kan välja bland.

Vad händer nu?

Om du som kund inte gör något aktivt val så kommer din tjänst att levereras precis som vanligt från den tjänsteleverantör du valt hos Open Universe. Du som slutkund kommer inte att märka någon skillnad. Skulle du vilja byta tjänsteleverantör så går du in på den nya serviceportalen genom att klicka här! Du kan även ta kontakt direkt med en tjänsteleverantör som finns i vårt utbud via deras webb eller kundservice.

Vad är en tjänsteleverantör?

En TL är den som du har avtalat din tjänst med. Det är med TL du kommunicerar när du vill teckna avtal, men även om du har något fel på din tjänst.

Vad är en CPE?

En CPE är något som också kallas kundplacerad utrustning. Det är den som sitter inne hos dig när du installerat din fiber från Malung-Sälens fibernät.

Vad är en kommunikationsoperatör, KO?

KO kallas också aktivt nät. Utan en KO i fibernätet så kan man inte koppla upp sig på tjänster. En KO är det bolag/företag som erbjuder en plattform med tjänsteleverantörer som kan erbjuda Internet, TV och telefoni till dig som slutkund. Den ansvarar också för din CPE, switchar som finns utplacerade i fibernätet och en hel del annan utrustning. KO ljusätter fibernätet så att du ska kunna använda de tjänster du valt.

Vad gör Malung-Sälens fibernät?

Malung-Sälens fibernät är ett så kallat passivt nät som också kan kallas stadsnät. Det passiva nätet kan inte leverera tjänster till kunder utan att ha en KO, det aktiva nätet! Det passiva nätet arbetar bland annat med att gräva och bygga ut fibernätet, underhålla fibernätet, drifta siter, teknikbodar samt dokumenterar fibernätet. Alla fel du har ska alltid felanmälas till din tjänsteleverantör.

Att tänka på före och efter migrering?

Ha din CPE på ON och strömsatt. Efter migrering starta först om din CPE och efter det starta om din dator och router.