Elprisstödet


Här kan du läsa mer om vad dom olika elprisstöden innebär för dig som kund hos Malung-Sälens Elnät och hur mycket du kan få i kompensation.

Elstöd till näringsidkare och juridiska personer

Skatteverket ansvarar för utbetalningarna för elstödet till näringsidkare och juridiska personer i elområde 3 och 4 för perioden oktober 2021 till september 2022.

På skatteverkets webbsida får du reda på vad du behöver veta för att söka elstöd. Som företag räknas exempelvis enskilda näringsidkare, aktiebolag och föreningar. Företag kan söka stöd i Skatteverkets e-tjänst från och med den 30 maj 2023. Sista dagen att söka är den 25 september 2023.

Läs mer på skatteverket.se

Elstöd till privatpersoner perioden november och december 2022

Det här elstödet betalas ut till privatpersoner med elanläggning i hela landet beräknat på förbrukning under perioden november-december 2022. Senast den 9 juni är det planerat att dom flesta ska ha fått pengarna på kontot.

Elstöd för 80 procent av förbrukningen

Elstödet till privatpersoner i hela landet beräknas på perioden november-december 2022 och ges för 80 procent av den elförbrukning som inte överstiger 18 000 kWh.

Du som privatperson har rätt till elstödet om du:

  • Har ett eget elnätsavtal direkt med ett elnätsföretag
  • För en elanläggning (uttagspunkt) i Sverige
  • Stod på elnätsavtalet den 31 december 2022.

Räkna ut ditt stöd i kronor

I elområde 3 som Malung-Sälens Elnät tillhör blir stödet 126 öre/kWh.
SE3: 0,80 x 1,26 x din elförbrukning i kWh under november-december 2022.

Anmäl ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister senast den 10 maj – om du inte redan har gjort det

Du som inte tidigare har anmält ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister bör göra det senast den 10 maj för att få pengarna till den 9 juni. Om du inte anmäler ett konto får du pengarna ändå, men det tar längre tid och du får dem på en utbetalningsavi.

Du som får pension från Pensionsmyndigheten behöver inte göra något – du får pengarna till samma konto som pensionen, om du inte har ett annat konto i Swedbanks kontoregister. Du som har ett konto registrerat hos Försäkringskassan får pengarna dit, om du inte har registrerat ett annat konto i Swedbanks kontoregister.

På Swedbanks webbplats finns utförlig information om anmälan till kontoregistret.

Det är försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna för elstödet för november och december 2022 till privatpersoner i hela landet. Läs mer på deras webbsida genom att klicka här!


Elstöd till privatpersoner perioden oktober 2021 – september 2022

Försäkringskassan kommer tillsammans med Swedbank att hantera utbetalningen av elstöd till privatpersoner i elområde 3 och 4 för perioden oktober 2021 – september 2022. Utbetalningarna av elstöd startar den 20 februari.

Elstöd för privatpersoner i elområde 3 och 4
Elstödet för perioden oktober 2021 – september 2022 betalas ut till privatpersoner som har elnätsavtal med elnätsföretag för uttagspunkter i södra Sverige (elområde 3 och 4) och som var innehavare av elnätsavtalet den 17 november 2022. Försäkringskassan kommer tillsammans med Swedbank att hantera utbetalningen. Utbetalningarna av elstöd startar den 20 februari. Läs mer om vad som gäller för dig på Försäkringskassans webbsida.

Så mycket får du tillbaka

  • SE3: 0,5 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022
  • SE4: 0,79 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022
  • Se sammanställning av genomsnittliga elpriser och ersättningsnivå per elområde här.

Elstöd till näringsidkare och juridiska personer
Elstöd för perioden oktober 2021 – november 2022 betalas ut till näringsidkare och juridiska personer som har elnätsavtal med elnätsföretag för uttagspunkter i södra Sverige (elområde 3 eller 4) och som var innehavare av elnätsavtalet den 17 november 2022. Läs mer om detta på sida Elstöd till övriga elanvändare.

Frågor och svar angående högkostnadsskydd för höga elpriser

A Så här räknar du ut hur mycket stöd du får:

Andra elstödet till privatpersoner perioden november och december 2022
SE3: 0,80 x 1,26 x din elförbrukning i kWh under november-december 2022.

Tidigare elstödet till privatpersoner perioden oktober 2021 – september 2022
SE3: 0,5 kronor x din elförbrukning under oktober 2021 – september 2022.
A På din elnätsfaktura kan du se vad din elförbrukning har varit för varje månad. Du kan även se din förbrukning på Mina Sidor. Svenska kraftnät kommer att få uppgifter om vad din elförbrukning har varit direkt från oss på Malung-Sälens Elnät. Du behöver inte göra någonting själv.
A Andra elstödet-Elstöd till privatpersoner perioden november och december 2022
Senast den 9 juni är det planerat att dom flesta ska ha fått pengarna på kontot.

Anmäl ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister senast den 10 maj – om du inte redan har gjort det.

Du som inte tidigare har anmält ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister bör göra det senast den 10 maj för att få pengarna till den 9 juni. Om du inte anmäler ett konto får du pengarna ändå, men det tar längre tid och du får dem på en utbetalningsavi. Du som får pension från Pensionsmyndigheten behöver inte göra något – du får pengarna till samma konto som pensionen, om du inte har ett annat konto i Swedbanks kontoregister. Du som har ett konto registrerat hos Försäkringskassan får pengarna dit, om du inte har registrerat ett annat konto i Swedbanks kontoregister. På Swedbanks webbplats finns utförlig information om anmälan till kontoregistret.

Elstöd till privatpersoner perioden oktober 2021 – september 2022
Dom flesta ska redan ha fått sina pengar utbetalda för detta stöd.

Varning för bedragare!
Varken Försäkringskassan, banken, Svenska kraftnät, Malung-Sälens Elnät eller någon annan kommer att kontakta dig för att be dig logga in någonstans eller lämna ut personliga koder, i samband med utbetalningen av elstöd. Om någon kontaktar dig på det sättet kan det handla om ett bedrägeriförsök. Avsluta därför sådana kontakter direkt.
A Om el ingår i din hyra eller om kostnaden för den el du förbrukar vidarefaktureras av en fastighetsägare, förening eller liknande, så får du inte stöd direkt från den här åtgärden. Det är naturligtvis fritt för den som normalt vidarefakturerar el att även föra stödet vidare.
A Nej, ingen kommer att kontakta dig för att be dig att identifiera dig med bank-ID för att du ska få pengar. Om någon kontaktar dig angående det, lägg på luren och kontakta polisen.
Varning – Lämna inte ut personliga koder!
A Utbetalning av elstöd till näringsidkare och juridiska personer för perioden oktober 2021 till september 2022 hanteras av Skatteverket.

Skatteverket hanterar elstöd till företag och juridiska personer, till exempel aktiebolag, handelsbolag, föreningar, trossamfund, stiftelser och bostadsrättsföreningar.

Läs mer information på Skatteverkets webbplats om elstöd till företag här!
A Stödet går till den som har elnätsavtal för uttagspunkten
Anslutningen mellan din elanläggning och ditt elnätsföretag elnät kallas för uttagspunkt. Stödet fördelas efter uttagspunkt i elnätet. Det betalas ut till den elanvändare som har elnätsavtal för uttagspunkten vid en bestämd tidpunkt (så kallad brytpunkt). Brytpunkten är den 17 november 2022. Stödet kommer alltså att gå till det personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer som står på elnätsavtalet vid brytpunkten.

Brytpunkten är satt till dagen efter Energimarknadsinspektionen har fattat sitt beslut om Svenska kraftnäts ansökan. Eis beslut är daterat till den 16 november 2022.

Stödet följer inte med dig om du flyttar
Stödet ges till den som står på avtalet vid tillfället för brytpunkten. Stödet kan alltså gå till någon annan än den som betalat för den el som förbrukats under den 12-månadersperiod som stödet beräknas utifrån (oktober 2021-september 2022). Det beror på att stödet inte är en återbetalning, ersättning eller kompensation för dina faktiska elkostnader.

Om du säljer en bostad eller flyttar från en bostad före brytpunkten så kommer den som flyttar in att få hela stödet utifrån elanläggningens förbrukning under 12‑månadersperioden.
A Ja om båda är i SE3 och/eller SE4 och du har separat elnätsavtal för de båda bostäderna så kommer du att få det.
A Samtidigt som Svenska kraftnät lämnar in ansökan om nödåtgärder, ansöker dom även om andra åtgärder som kommer att bidra till sänka tariffer och avgifter för elbolagen, vilket i förlängningen kommer elkunderna till godo. Regeringen har även givit ett nytt uppdrag till Svenska kraftnät som ska ge stöd till privatpersoner i hela landet, vilket inkluderar norra Sverige. Svenska kraftnät kommer att skicka ansökan till Energimarknadsinspektionen, Ei, senast den 30 januari 2023. Läs regeringens pressmeddelande från den 10 januari 2023 här
A Brytpunkten är satt till dagen efter Energimarknadsinspektionen har fattat sitt beslut om Svenska kraftnäts ansökan. Eis beslut är daterat den 16 november 2022. Brytdatum är alltså den 17 november 2022. Står du på uttagspunktens elnätsavtal den 17 november 2022 kommer du alltså få stöd baserat på uttagspunktens historiska förbrukning från oktober 2021-september 2022. Alltså får du stöd för den el som exempelvis huset (elanläggning) har använt under den perioden.

Källor:
Försäkringskassan
Svenska Kraftnät