Elprisstödet


Här kan du läsa mer om vad dom olika elprisstöden innebär för dig som kund hos Malung-Sälens Elnät och hur mycket du kan få i kompensation.

Högkostnadsskydd för höga elpriser

Alla elanvändare med eget elnätsavtal i södra Sverige kommer att få stöd för att hantera onormalt höga elpriser. Med södra Sverige avses elområde SE3 (Malung-Sälens Elnäts kunder) och SE4.

Fem miljoner kunder kommer att vara berättigade till någon form av ersättning och stödet omfattar 55 miljarder kronor. Stödet kommer att ges till både hushåll, företag samt organisationer och kommer att gälla retroaktivt för perioden oktober 2021-september 2022.

Så mycket får du tillbaka

  • SE3: 0,5 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022
  • SE4: 0,79 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022
  • Se sammanställning av genomsnittliga elpriser och ersättningsnivå per elområde här.

Frågor och svar angående högkostnadsskydd för höga elpriser

A Så här räknar du ut hur mycket stöd du får:
SE3: 0,5 kronor x din elförbrukning under oktober 2021 – september 2022.
SE4: 0,79 kronor x din elförbrukning under oktober 2021 – september 2022.
Räkneexempel
Om din förbrukning var 20 000 kWh under oktober 2021-september 2022, så räknar du 0,5×20 000 = 10 000 kr
A På din elnätsfaktura kan du se vad din elförbrukning har varit för varje månad. Du kan även se din förbrukning på Mina Sidor. Svenska kraftnät kommer att få uppgifter om vad din elförbrukning har varit direkt från oss på Malung-Sälens Elnät. Du behöver inte göra någonting själv.
A När pengarna kan betalas ut är inte klart.

Regeringen har gett Försäkringskassan och Svenska kraftnät i uppdrag att förbereda för hur det så kallade högkostnadsskyddet för höga elpriser ska kunna betalas ut till de elkunder som är berättigade att få del av stödet.

Lämna inte ut personliga koder!
Du kommer aldrig att bli uppringd och ombedd att logga in eller lämna ut personliga koder. Du kan i så fall vara utsatt för ett bedrägeriförsök, avsluta samtalet och kontakta polisen.
A Om el ingår i din hyra eller om kostnaden för den el du förbrukar vidarefaktureras av en fastighetsägare, förening eller liknande, så får du inte stöd direkt från den här åtgärden. Det är naturligtvis fritt för den som normalt vidarefakturerar el att även föra stödet vidare.
A Nej, ingen kommer att kontakta dig för att be dig att identifiera dig med bank-ID för att du ska få pengar. Om någon kontaktar dig angående det, lägg på luren och kontakta polisen. Stödet kommer att utbetalas direkt till ditt konto utan att du själv behöver göra någonting.
Varning – Lämna inte ut personliga koder!
A Stödet går till den som har elnätsavtal för uttagspunkten
Anslutningen mellan din elanläggning och ditt elnätsföretag elnät kallas för uttagspunkt. Stödet fördelas efter uttagspunkt i elnätet. Det betalas ut till den elanvändare som har elnätsavtal för uttagspunkten vid en bestämd tidpunkt (så kallad brytpunkt). Brytpunkten är den 17 november 2022. Stödet kommer alltså att gå till det personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer som står på elnätsavtalet vid brytpunkten.

Brytpunkten är satt till dagen efter Energimarknadsinspektionen har fattat sitt beslut om Svenska kraftnäts ansökan. Eis beslut är daterat till den 16 november 2022.

Stödet följer inte med dig om du flyttar
Stödet ges till den som står på avtalet vid tillfället för brytpunkten. Stödet kan alltså gå till någon annan än den som betalat för den el som förbrukats under den 12-månadersperiod som stödet beräknas utifrån (oktober 2021-september 2022). Det beror på att stödet inte är en återbetalning, ersättning eller kompensation för dina faktiska elkostnader.

Om du säljer en bostad eller flyttar från en bostad före brytpunkten så kommer den som flyttar in att få hela stödet utifrån elanläggningens förbrukning under 12‑månadersperioden.
A Ja om båda är i SE3 och/eller SE4 och du har separat elnätsavtal för de båda bostäderna så kommer du att få det.
A Samtidigt som Svenska kraftnät lämnar in ansökan om nödåtgärder, ansöker dom även om andra åtgärder som kommer att bidra till sänka tariffer och avgifter för elbolagen, vilket i förlängningen kommer elkunderna till godo.
A Brytpunkten är satt till dagen efter Energimarknadsinspektionen har fattat sitt beslut om Svenska kraftnäts ansökan. Eis beslut är daterat den 16 november 2022. Brytdatum är alltså den 17 november 2022. Står du på uttagspunktens elnätsavtal den 17 november 2022 kommer du alltså få stöd baserat på uttagspunktens historiska förbrukning från oktober 2021-september 2022. Alltså får du stöd för den el som exempelvis huset (elanläggning) har använt under den perioden.

Källa och fler frågor och svar hittar du på Svenska kraftnätswebbsida!


Nedan information gäller endast den gamla elpriskompensationen.

Uppdatering 2022-04-29
Första stödet har nu betalats ut via kreditering från oss på din faktura som gäller mars elanvändning. Om stödet är större än fakturabeloppet så har du ett innestående belopp kvar, som kommer dras från nästkommande fakturor tills dess att allt stöd är utbetalt.

Elpriskompensationen gäller för december 2021, januari 2022 samt februari 2022 och stödet baseras på hur stor elanvändning ditt hushåll haft varje månad. I tabellen nedan kan du se de olika nivåerna för kompensation.

Elprisstöd

Förbrukning per månad (kWh)Stöd per månad (kr)
700-899100
900-999200
1000-1099300
1100-1199400
1200-1299500
1300-1399700
1400-1499900
1500-15991100
1600-16991300
1700-17991500
1800-18991700
1900-19991900
Över 20002000
December 2021, januari 2022 samt februari 2022

Regeringen har utöver elpriskompensationen för december 2021, januari 2022 samt februari 2022 lämnat ett förslag om att elpriskompensationen förlängs ytterligare en månad i södra och mellersta Sverige för elpriskonsumenterna i elområde 3 och 4. Det kommer i detta fall att handla om mars månad 2022, med en ersättning på mellan 100 och 1000 kronor. Mer information kommer angående detta!

Frågor och svar elpriskompensation

A Elnätsbolagen är utsedda av Regeringen att administrera elprisstödet eftersom elnätsbolagen anses ha bäst förutsättningar att utföra uppdraget. Vi kommer att administrera utbetalningarna till alla våra nätkunder oavsett vilket elhandelsbolag du har.
A För att se hur stor din förbrukning var under dec-feb, och därmed kunna bilda en uppfattning om hur stort ditt stöd kan bli, kan du logga in på Mina sidor. Du som har en pappersfaktura kan se din förbrukning på fakturan.
A Nej. Betalningen kommer att ske via kreditering på faktura. Det sättet kommer att ge oss bäst förutsättningar för att så snart som möjligt kunna betala ut ersättningen till våra kunder.
A Du kommer få betalningen automatiskt som kreditering på din elnätsfaktura och du behöver därmed inte ansöka om pengarna.
A Har du rätt till elprisstödet kommer pengar att börja betalas ut från oss på din faktura som gäller mars elanvändning och som kommer i april. Överskjutande belopp kommer ej att betalas ut, utan läggs som tillgodoposter på nästkommande fakturor.

Läs mer

Regeringen: Frågor och svar om elpriskompensationen
Regeringen: Kompensation för höga elpriser