Elprisstödet


Här kan du läsa mer om vad dom olika elprisstöden innebär för dig som kund hos Malung-Sälens Elnät och hur mycket du kan få i kompensation.

Stöd till elanvändare

Försäkringskassan kommer tillsammans med Swedbank att hantera utbetalningen av elstöd till privatpersoner i elområde 3 och 4 för perioden oktober 2021 – september 2022. Utbetalningarna av elstöd startar den 20 februari.

Elstöd för privatpersoner i elområde 3 och 4
Elstödet för perioden oktober 2021 – september 2022 betalas ut till privatpersoner som har elnätsavtal med elnätsföretag för uttagspunkter i södra Sverige (elområde 3 och 4) och som var innehavare av elnätsavtalet den 17 november 2022. Försäkringskassan kommer tillsammans med Swedbank att hantera utbetalningen. Utbetalningarna av elstöd startar den 20 februari. Läs mer om vad som gäller för dig på Försäkringskassans webbsida.

Så mycket får du tillbaka

  • SE3: 0,5 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022
  • SE4: 0,79 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022
  • Se sammanställning av genomsnittliga elpriser och ersättningsnivå per elområde här.

Elstöd för privatpersoner i hela landet
Elstöd för november och december 2022 betalas ut till privatpersoner i hela Sverige. Svenska kraftnät kommer att skicka in ansökan om detta till Energimarknadsinspektionen, Ei, senast den 30 januari 2023 och kan inte svara på frågor kring detta elstöd förrän Ei har godkänt förslaget. Läs: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter från överbelastning för att finansiera nödåtgärder för hushållen på regeringens webbsida.

Elstöd till näringsidkare och juridiska personer
Elstöd för perioden oktober 2021 – november 2022 betalas ut till näringsidkare och juridiska personer som har elnätsavtal med elnätsföretag för uttagspunkter i södra Sverige (elområde 3 eller 4) och som var innehavare av elnätsavtalet den 17 november 2022. Läs mer om detta på sida Elstöd till övriga elanvändare.

Frågor och svar angående högkostnadsskydd för höga elpriser

A Så här räknar du ut hur mycket stöd du får:
SE3: 0,5 kronor x din elförbrukning under oktober 2021 – september 2022.
SE4: 0,79 kronor x din elförbrukning under oktober 2021 – september 2022.
Räkneexempel
Om din förbrukning var 20 000 kWh under oktober 2021-september 2022, så räknar du 0,5×20 000 = 10 000 kr
A På din elnätsfaktura kan du se vad din elförbrukning har varit för varje månad. Du kan även se din förbrukning på Mina Sidor. Svenska kraftnät kommer att få uppgifter om vad din elförbrukning har varit direkt från oss på Malung-Sälens Elnät. Du behöver inte göra någonting själv.
A Pengarna betalas ut med start den 20 februari
Utbetalningen av stödet till privatpersoner hanteras av Försäkringskassan. För att få elstödet snabbast möjligt ska du anmäla ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister senast den 13 februari. Här kan du också kontrollera om du redan har ett konto anmält i Swedbanks kontoregister. Det gäller även dig som är kund i Swedbank. Läs mer om hur du anmäler ditt konto hos Swedbank här!

Om du inte anmäler ditt konto får du pengarna ändå, men då tar det längre tid. Man behöver inte vara eller bli kund hos Swedbank för att anmäla sitt konto för utbetalning. På Swedbanks webbplats finns även utförlig information om anmälan till kontoregistret.

Varning för bedragare!
Varken Försäkringskassan, banken, Svenska kraftnät eller någon annan kommer att kontakta dig för att be dig logga in någonstans eller lämna ut personliga koder, i samband med utbetalningen av elstöd. Om någon kontaktar dig på det sättet kan det handla om ett bedrägeriförsök. Avsluta därför sådana kontakter direkt.
A Om el ingår i din hyra eller om kostnaden för den el du förbrukar vidarefaktureras av en fastighetsägare, förening eller liknande, så får du inte stöd direkt från den här åtgärden. Det är naturligtvis fritt för den som normalt vidarefakturerar el att även föra stödet vidare.
A Nej, ingen kommer att kontakta dig för att be dig att identifiera dig med bank-ID för att du ska få pengar. Om någon kontaktar dig angående det, lägg på luren och kontakta polisen.
Varning – Lämna inte ut personliga koder!
A Svenska kraftnät föreslår att elstöd betalas till näringsidkare och juridiska personer, men med tak som bestäms av EU:s statsstödsregler och som ej får överstiga 2 miljoner euro (drygt 22 miljoner kronor). Då elstödet utgår från vad medelpriset har varit under en 12-månadsperiod betalas det endast ut i elområde 3 och 4.

Läs mer om elstöd till företag hos Svenska Kraftnät
A Stödet går till den som har elnätsavtal för uttagspunkten
Anslutningen mellan din elanläggning och ditt elnätsföretag elnät kallas för uttagspunkt. Stödet fördelas efter uttagspunkt i elnätet. Det betalas ut till den elanvändare som har elnätsavtal för uttagspunkten vid en bestämd tidpunkt (så kallad brytpunkt). Brytpunkten är den 17 november 2022. Stödet kommer alltså att gå till det personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer som står på elnätsavtalet vid brytpunkten.

Brytpunkten är satt till dagen efter Energimarknadsinspektionen har fattat sitt beslut om Svenska kraftnäts ansökan. Eis beslut är daterat till den 16 november 2022.

Stödet följer inte med dig om du flyttar
Stödet ges till den som står på avtalet vid tillfället för brytpunkten. Stödet kan alltså gå till någon annan än den som betalat för den el som förbrukats under den 12-månadersperiod som stödet beräknas utifrån (oktober 2021-september 2022). Det beror på att stödet inte är en återbetalning, ersättning eller kompensation för dina faktiska elkostnader.

Om du säljer en bostad eller flyttar från en bostad före brytpunkten så kommer den som flyttar in att få hela stödet utifrån elanläggningens förbrukning under 12‑månadersperioden.
A Ja om båda är i SE3 och/eller SE4 och du har separat elnätsavtal för de båda bostäderna så kommer du att få det.
A Samtidigt som Svenska kraftnät lämnar in ansökan om nödåtgärder, ansöker dom även om andra åtgärder som kommer att bidra till sänka tariffer och avgifter för elbolagen, vilket i förlängningen kommer elkunderna till godo. Regeringen har även givit ett nytt uppdrag till Svenska kraftnät som ska ge stöd till privatpersoner i hela landet, vilket inkluderar norra Sverige. Svenska kraftnät kommer att skicka ansökan till Energimarknadsinspektionen, Ei, senast den 30 januari 2023. Läs regeringens pressmeddelande från den 10 januari 2023 här
A Brytpunkten är satt till dagen efter Energimarknadsinspektionen har fattat sitt beslut om Svenska kraftnäts ansökan. Eis beslut är daterat den 16 november 2022. Brytdatum är alltså den 17 november 2022. Står du på uttagspunktens elnätsavtal den 17 november 2022 kommer du alltså få stöd baserat på uttagspunktens historiska förbrukning från oktober 2021-september 2022. Alltså får du stöd för den el som exempelvis huset (elanläggning) har använt under den perioden.

Källor:
Försäkringskassan
Svenska Kraftnät