Tillsammans plattar vi kurvan för el

I rådande läge behöver vi alla hjälpas åt att kapa effekttopparna genom att minska elanvändningen när det är som störst efterfrågan. Vi behöver även genomföra fler åtgärder för att energieffektivisera. Att minska den totala energianvändningen sänker också topparna.

Varje Watt gör skillnad!

Inom EU uppmanas alla länder att:

 • Minska effekttopparna med 5 procent under vintern
 • Minska den totala elanvändningen med 10 procent

Vinster

 • Färre effekttoppar med extrema priser
 • Väsentligt mindre risk att elen kopplas bort*
 • Sänkta elkostnader
 • Effektivt bidrag till klimatmålen
 • Solidaritet med resten av Europa då våra elnät är sammankopplade
  * Om effektkurvan plattas med 2 % så minskar risken för bortkoppling med 5 gånger.

Tips

 • Få koll på elanvändningen och när toppar uppstår.
 • Kapa toppar mellan klockan 07:00-09:00 och 17:00-19:00 genom att:
  – Undvika att starta många maskiner samtidigt.
  – Använda eldrivna maskiner/utrustning andra tider på dygnet, t ex laddning av elbilar.
  – Tillfälligt stänga av elmaskiner/utrustning.
 • Energieffektivisera genom att t ex
  – Sänka inomhustemperaturen, ha effektiva värme- och ventilationssystem, isolera och täta byggnader, byta till LED och släcka tomma rum.
Grafen visar effektuttag i Dalarnas sammanlagda elnät. Årets 10 % höglasttimmar har fördelats på vilken timme på dygnet som de inträffar. De grå staplarna visar att de flesta höglasttimmarna på vardagar inträffar på morgonen mellan klockan 7-9 och på eftermiddagen mellan klockan 16-19. De gula staplarna visar att höglasttimmarna på helger inträffar på förmiddagar mellan kl 9-12 samt under eftermiddagen. Höglasttimmarna inträffar vid olika tidpunkter för olika verksamheter. Generellt kan man säga att industrin bidrar mer till effekttoppar på morgonen och hushållen på eftermiddagar och helger. Kommunala verksamheter har oftast sitt största elbehov på förmiddagar på vardagar.