Indexhöjning för nyanslutningar

Malung-Sälens Elnät kommer att indexjustera avgifterna för anslutning till elnätet.

Energimarknadsinspektionen upprättar direktiv om avgifter för anslutningar till elnätet som är baserat på avståndet och räknas fram med stöd av en schablonmetod för anslutningar 16-25A.

Malung-Sälens Elnät tillämpar Energimarknadsinspektionens schablonmetod och de nya avgifterna gäller från 2023-01-01.

Ni hittar de nya avgifterna under Elnät/Anslutning elnät