​Malungs Elverk AB förvärvar 11,11% i Näckåns Energi AB

Malungs Elverk med dotterbolaget Malungs Elnät arbetar aktivt med att skapa samarbeten och synergier med andra bolag för att tillsammans kunna utveckla såväl bolag som bygd.

Tillsammans med Näckåns Energi ser nu Malungs Elverk över möjligheterna till samarbeten på flera plan för att möta framtidens utmaningar. Malungs Elverk ser möjligheter till ett långvarigt samarbete som kommer att gynna båda bolagen.

Dom stora likheterna mellan bolagen så som exempelvis en stor vinterturism och viljan att arbeta för en hållbar och växande bygd, sätter grunden till ett starkt framtida samarbete.

För aktieposten gäller hembud.

Frågor hänvisas till VD Daniel Segerholm

Kundservice
0280-442 20