IT-avdelningen på Malungs Elnät AB, en kraft att räkna med!

Självklart förknippar dom flesta Malungs Elnät med el, men det många inte känner till är att vi även har en stor IT-avdelning med bred teknisk kompetens innanför väggarna. Vi ställde några frågor till Anders Tangen, chef för IT.

Hej Anders, vad är det roligaste med att jobba på Malungs Elnäts IT-avdelning?
Uppgifterna är väldigt breda och man utvecklas hela tiden i flera olika riktningar. Varje dag dyker det upp nya och roliga problem eller funktioner som behöver integreras i dom befintliga systemen. Utöver det behöver man ändå besitta spetskompetens inom sitt område, vilket är kul!

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig och dina kollegor?
På avdelningen är vi sju medarbetare som jobbar via ett ärendesystem och handplockar inkomna ärenden efter prioritet.

Vi utför systemförvaltning av våra IT-system och integration mellan dom olika systemen. Drift av serverhallar samt teknikbodar ute i fält, mätinsamling och mätarkommunikation. Vår mätinsamling går ut på att få in samtliga mätvärden från elmätare varje dag, värden som sedan rapporteras till olika myndigheter samt används som faktureringsunderlag från vårt kundinformationssystem. För att det ska ha normal funktion behöver vi ett väl fungerande insamlingssystem, så planeringen av kommunikation mellan elmätare och system är mycket viktigt. Vår mätartekniker ser även till att mätarbyten flyter på som det ska och om problem uppstår åker han ut och hjälper till på fältet.

Varje morgon utförs rondering där vi ser till att vår tekniska infrastruktur mår bra. Utöver den dagliga driften har vi också stora projekt som ska prioriteras.

Anders Tangen till höger tillsammans med Oskar Branäs – Systemförvaltare IT

Vad gör din avdelning unik?
Med en stor kompetens och bred syn på vad dom andra avdelningarna behöver, försöker vi alltid lyfta fram dom digitala hjälpmedel som finns för att underlätta våra kollegors vardag. Vi hjälper även till med den tekniska biten för Malung-Sälens Fibernät.

Om någon skulle vilja jobba hos er, vad rekommenderar du för utbildning, kompetens?
Det viktigaste är att man har ett driv, är nyfiken och öppen för snabba förändringar. Jobbet är väldigt varierande så man behöver vara en problemlösare med ett stort teknikintresse. Självklart är det bra om man har erfarenhet av större systemmiljöer innan.

Hur tror du avdelningen kommer att utvecklas inom fem år?
Oj, svår fråga! Men vi kan nog räkna med att det kommer mer myndighetskrav som vi måste säkerställa och uppfylla.

Något vi ser efterfrågas redan nu när vi byter elmätare på samtliga hushåll är att kunna läsa av sin mätare i realtid och koppla in sin billaddare så det blir en smart laddare. Internet of Things (IoT) – lösningar är även något vi tittar på och som vi tror kommer bli ett viktigt verktyg i framtiden!