Årsstämma

Aktieägarna i Malungs Elverk AB kallas härmed till Årsstämma.

Plats: Sankt Olof Hotell
Tid: Måndagen den 16 maj 2022 kl. 09.00

Stämman behandlar ärenden som enligt bolagsordningen skall förekomma på årsstämman.
2022-04-14 Malungs Elverk AB
Jan Jespersen, styrelseordförande

Anmälan till kundservice
kundservice@malungselnat.se
0280 – 44200