Malungs Elnät säkrar skidsäsongen!

För att kunna säkra upp tillgången på de väldigt stora mängder energi som både Sälen och Idre efterfrågar har Ellevio, som äger det regionala elnätet i området, tillsammans med det lokala elnätsbolaget Malungs Elnät beslutat att stärka upp elnätet.– Med ett ständigt växande fjällområde och en framtidsutveckling som kommer att kräva mer av elnätet så måste vi trygga kapaciteten av flera anledningar. Ställverket som är nästan 40 år är i behov av en uppgradering. Fjället har växt ur sin kostym samt att samhället i stort har förändrats mycket under dessa 40 år. Kapaciteten säkras nu för en fortsatt utbyggnad och elektrifiering inom kommunen säger Stefan Jansson, chef för drift och entreprenad på Malungs Elnät.

Läs mer på Ellevios webbsida genom att klicka här!