En montagebild med ett vinterlandskap. I förgrunden finns i montaget en kalender och en klocka som visa klockan 07:00 eller 19:00.

1 november övergår vi till vintertaxa

Under november till mars, då det är som kallast så ökar elanvändningen i vårt elnät!
För att inte belasta nätet för hårt och för att få en större fördelning på elanvändningen så har vi på Malungs Elnät något som heter effektdebitering.

Den 1 november övergår vi från sommartaxa till vintertaxa under månaderna november, december, januari, februari och mars.
Debiteringen blir då  effektmedelvärdet*118,75kr inklusive moms.

Om du har möjlighet att sprida ut din elanvändning dygnets alla timmar så är det gynnsamt för dig som nätkund. Ett bra sätt att hålla nere nätkostnaden är att inte använda tvättmaskin, spis, diskmaskin och bastu samtidigt.

Observera att ovanstående enbart gäller din elnätsavgift.

Så fungerar det!