Kontroll av gatubelysning V 41 – Malung

Vecka 41 kontrollerar vi gatubelysningen i Malung. Detta sker med tända lampor under måndag och tisdag.