Fiber till Kläppen 2021

Till dig med fritidsboende i Kläppen!

Nu har du chansen att framtidssäkra din fastighet med fiber från Malungs-Sälens fibernät.
Inom kort kommer vi att skicka ett underlag för fiberbeställning till dig.

Vi kommer till Stugägarträffen på hotell Kurbits och svarar på alla era frågor!
Datum & tid: 24 oktober klockan 10:00 – 14:00

Idag konsumerar vi digital media och underhållning i väldigt hög utsträckning och användandet tycks bara öka.
Den tekniska utvecklingen håller ett mycket högt tempo och med den tillkommer hela tiden nya tjänster som kräver en snabbare uppkoppling och högre kapacitet. Med Malung-Sälens fibernät rustar du dig för framtiden och dessutom höjer du även attraktionsvärdet på din fastighet!

Planerad grävningsstart är 2021*
*Grävning av fiber i Kläppen kan endast göras om vi uppnår 40 % påskrivna avtal.

Har du frågor? Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig!

Telefon 0280 – 442 20
Epost kundservice@malungselnat.se