Info gällande anslutningsärenden till Malungs Elnät

Malungs Elnät har för närvarande en mycket hög belastning på ärenden som berör nyanslutningar och abonnemangsärenden. Våra handläggningstider för inkomna ärenden är just nu väldigt långa. Leveranstider på elnätsmaterial har börjat påverkas pga. råvarubrist och stor efterfrågan inom branschen bidrar till en längre tid för anslutningsärenden.

Med anledning av detta så vill vi informera om vad som gäller vid anmälan om nya abonnemang och övriga abonnemangsärenden.

  • Anmälningar om nyanslutningar som inkommer efter den 30 juni 2021 kan vi inte garantera anslutning under 2021.
    Anslutning kommer då att ske under 2022 när marken är tjälfri och vi återigen kan börja gräva.
  • Anmälningar om servis- eller säkringsändringar som kräver en ev. ombyggnad av befintligt elnät kan vi inte garantera ett medgivande under 2021.
  • Anmälningar om mikroproduktion som kräver en ev. ombyggnad av befintligt elnät kan vi inte garantera ett medgivande under 2021.

Vi hoppas att ni har förståelse för detta och vi arbetar såklart allt vi kan för att hålla nere handläggningstiderna!