Ingen höjning av våra elnätsavgifter sedan januari 2018

Varje år utför Nils Holgerssongruppen en årlig undersökning där man jämför kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning i Sveriges samtliga 290 kommuner. Nils Holgerssongruppens rapport för 2021 är nu släppt och i deras rapport går det att utläsa Malung-Sälens kommun som den kommun med högst elnätsavgifter i Dalarna.

Dessa uppgifter var enligt oss på Malungs Elnät missvisande då man grundar sin uträkning på ett begränsat antal elnätskunder med värden från 2014 i Jönköping. Man har även använt statistik från Energimarknadsinspektionen där beskrivningen av typkunder är hämtade från ett uppdrag som Sweco gjort för myndigheten 2010. Urval i tid har heller inte använts i beräkningarna utan alla timmedelvärden har används. Inför nästa års undersökning arbetar Energimarknadsinspektionen på att ta fram ett nytt förslag för en ny gemensam syn på typkunder för en så rättvis jämförelse som möjligt.

Efter god kontakt med Nils Holgerssongruppen har vi tillsammans räknat och rättat till dom missvisande siffrorna som gör att vi hamnar på 92 istället för 102,5 öre vilket gör att vi placerar oss under medel i riket.