Viktig information angående nyanslutningar och byggström!

Viktig information från Malungs Elnät
Malungs Elnät har i dagsläget  mycket stor efterfrågan på nyanslutningar och exploateringsområden, då främst inom Sälenfjällen.
Med anledning av detta så blir handläggningstiderna längre gällande nyanslutningar, byggnation av exploateringsområden och anslutningar av större anläggningar.
Nedan följer information om abonnemangsärenden.

Byggström
• Anmälan om byggström skall vara inskickad senast 2 veckor innan önskat anslutningsdatum. Gäller byggström upp till 63A.
• För byggström över 63A skall anmälan vara inskickad senast 1 månad innan önskat anslutningsdatum.
Anslutning enligt överenskommelse med Malungs Elnät.

Malungs Elnät tillhandahåller ej längre byggskåp med mätning utan det är kunden själv som skall stå för godkänd byggcentral med mätarplats.

Byggplatscentralen placeras enligt anvisad anslutningspunkt av Malungs Elnät.

Ordinarie abonnemang
• Föranmälan på nytt abonnemang skall vara inskickat senast 3 månader innan önskat anslutningsdatum. Detta gäller enskilda abonnemang upp till 63A.

• För anslutningar över 63A, exploateringsområden och anslutning av större kundanläggningar så skall föranmälan vara inskickad senast
6 månader innan önskat anslutningsdatum.
Anslutning enligt överenskommelse med Malungs Elnät.

• Färdiganmälan skall vara inskickad senast 2 veckor innan önskat anslutningsdatum.