Sponsring för bygdens framtid!

Malungs Elnät delar kontinuerligt ut sponsring till barn- och ungdomsverksamheter av idrottslig eller kulturell karaktär och som följer Malungs Elnäts riktlinjer för sponsring.

Sök sponsring här!