Kraftsamling Sälenfjällen

Malung-Sälens kommun växer och utbyggnadstakten i Sälenfjällen är unik, med ett elnät som är ett utav Dalarnas snabbast växande. När kommunen växer, energiomställningen accelererar och turismen till fjällen ökar så ökar även energibehovet vilket kräver mer av elnätet.

På Malung-Sälens Elnät har vi därför under flera års tid arbetat med ett projekt som heter Kraftsamling Sälenfjällen där vi planerat och arbetat för att förstärka och trygga framtidens elnät i Sälenfjällen.

Som helhet består projektet av fem delprojekt och omfattar både mottagningsstation, fördelningsstationer samt kabelförläggningsprojekt. Tre av fem delprojekt är redan klara och nu startar vi inom kort Kabelentreprenad Etapp 1, vilket innebär kabelförläggning emellan station Sälsätern och station Tandådalen.

Läs mer om projektet här!