Kraftsamling Sälenfjällen

För att kunna möta framtidens effektbehov så har Malungs Elnät startat upp en långsiktig investeringsplan där flera delar av nätstrukturen inom Sälenfjällen ingår. ”Kraftsamling Sälenfjällen” är arbetsnamnet där följande projekt ingår: 

Nytt kabelförband 72,5kV Sälsätern – Tandådalen 2023 – 2024

Ombyggnation Tandådalens fördelningsstation 2021 -2022

Nytt kabelförband 72,5kV Tandådalen – Närsjön 2023 – 2024