Kraftsamling Sälenfjällen


Vår koncerns största reinvesteringsprojekt någonsin.

Kraftsamling Sälenfjällen

Malung-Sälens kommun växer och utbyggnadstakten i Sälenfjällen är unik, med ett elnät som är ett utav Dalarnas snabbast växande. Förstärkning av elnätet på fjällen är därför en nödvändig förutsättning för att öka leveranssäkerheten, bidra till nyanslutningar och för att allt runt omkring ska kunna fortgå och utvecklas inför framtiden.

Vad?


Malung-Sälens Elnät förstärker elnätet i Sälenfjällen med ombyggnad och nybyggnad av tranformationsstationer samt kabelförläggning.

Varför?


Förstärkning av elnätet i Sälenfjällen är en nödvändig förutsättning för att öka leveranssäkerheten, bidra till, nyanslutningar och för att allt runt omkring ska kunna fortgå och utvecklas inför framtiden. När projektet är klart kommer kapaciteten i elnätet att bli dubbelt så stor som idag.

Nuläge


Kabelentreprenad etapp 1 Sälsätern – Tandådalen 14,7 km
Kontrakterad entreprenör är Infratek Sverige AB som går under affärsnamnet OMEXOM.

 • Anslutning av kabelförband
 • Fiber
 • Jordlina

Se karta för etapp 1 längre ner på sidan.

Om projektet


Som helhet består projektet av fem stycken delprojekt och omfattar både mottagningsstation, fördelningsstationer  samt kabelförläggningsprojekt. Ledningarnas början blir vid Sälsäterns mottagningsstation, vid infarten till återvinningscentralen på Sälenfjället, och slutar vid fördelningsstationen i Närsjön, vägen mot Stötens skidanläggning.

Delprojekt

 • Sälsätern – Ombyggnad av mottagningsstation – KLART
 • Tandådalen – Ombyggnad av fördelningsstation – KLART
 • Närsjön – Ny fördelningsstation – KLART
 • Kabelentreprenad etapp 1 Sälsätern – Tandådalen – Pågår
 • Kabelentreprenad etapp 2 Tandådalen – Närsjön

Projektet ska:

 • Öka överföringskapaciteten med 100%
 • Öka leveranssäkerheten
 • Markförlägga ledningar för en naturligare fjällmiljö
 • Frigöra exploateringsbar mark
 • Möjliggöra för energiomställningen
 • Skapa en förutsättning för fler anslutna kunder

Hur påverkas du?

Arbetet kommer att medföra en del störningar för dig som bor, arbetar, turistar eller rör sig i området.

 • Under arbetets gång kommer vi ibland att behöva stänga av strömmen. Du som påverkas kommer i god tid få information som vanligt via brev.
 • När vi förlägger kabel under vissa vägar trycker vi kablarna under marken för att inte behöva stänga av vägen. Vissa små vägar kommer dock att få begränsad framkomlighet under kortare perioder.
 • Buller från arbetsmaskiner kan förekomma.
 • Trafikstörningar i form av omdirigeringar samt risk för köbildning.