Nya nättariffer 20180101

Från och med den 1 januari 2018 ändrar vi våra nättariffer.

Exempel: rörlig avgift vinter höjs med 5 sek/kW, rörlig avgift sommar höjs med 1,25 sek/kW

Se alla ändringar här