Manuell frånkoppling


I vinter finns en viss risk för att elen inte räcker alla timmar i alla delar av Sverige. Det kallas effektbrist.

Manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK)

I en situation där utbudet på el inte räcker till för att möta efterfrågan kan så kallad MFK, manuell förbrukningsfrånkoppling, behövas. Det är ett kontrollerat kortare strömavbrott som bara används i nödsituationer, för att undvika att vi får ett längre avbrott och skador på kraftsystemet. Vi förstår att tanken på MFK kan oroa, och därför har vi på denna sida samlat svaren på de vanligaste frågorna runt detta och hur du kan förbereda dig.

Frågor och Svar

A Svenska kraftnät planerar inte att stänga av elen i vinter. Men Sverige har under flera år varit beroende av att få import vid de mest ansträngda situationerna. Nu minskar sannolikheten att få import från Europa och de länder som är beroende av ryska gasleveranser. I september kom beskedet att driftstoppet av kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 förlängs, vilket innebär en ytterligare ansträngning för elförsörjningen. Att koppla från elen, så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling, är ett verktyg som alltid har funnits att ta till som en nödåtgärd för att förhindra större störningar i elförsörjningen. Svenska kraftnät har aldrig behövt göra det tack vare att vi haft tillräckligt med el i Sverige.
A Manuell förbrukningsfrånkoppling, MFK, är en åtgärd som kan användas som en ytterst nödåtgärd för att undvika att elnätet drabbas av omfattande skador med långa strömavbrott som följd. MFK är aktuellt att använda om elen inte räcker till i Sverige och det inte heller finns tillräckligt med el att importera från våra grannländer. Rent praktiskt så innebär det att elen stängs ner i ett område under en kortare period för att avlasta hela elsystemet.
A I en situation där utbudet av el inte räcker till för att möta efterfrågan kan så kallad förbrukningsfrånkoppling behöva genomföras. Förbrukningsfrånkoppling är ett kontrollerat, kortare strömavbrott som bara ska användas i nödsituationer för att i slutänden undvika att vi får längre avbrott och skador på kraftsystemet. Svenska Kraftnät, SVK, bedömer att risken för förbrukningsfrånkoppling har ökat och att den nu är ”reell”. SVK publicerar varje vecka en lägesbedömning. Läs den här!
A Det är Svenska Kraftnät som enligt Förordning (1994:1806) om systemansvaret för el fattar beslut om att så kallad förbrukningsfrånkoppling ska genomföras, detta enligt 8 kap. 2 § ellagen (1997:857). Vissa utpekade elnätsföretag, bland annat vårt regionnät Ellevio är ett sådant företag, får i uppdrag att verkställa beslutet att stänga ner elen via sina kontrollrum. Det innebär i sin tur att Malung-Sälens Elnät får beslut från Ellevio att stänga av el.
A Det är svårt att säga innan, nedstängningen kan omfatta hela eller delar av landet. Svenska Kraftnät beordrar att en viss effekt ska kopplas ifrån under en viss tidsperiod, de utpekade elnätsföretagen utför sedan nedstängningen enligt förutbestämda listor.

Listorna bygger på ett arbete som kallas Styrel, som leds av Energimyndigheten, vilket är ett systematiskt sätt att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare. Myndigheter, länsstyrelser, kommuner, elnätsföretag och privata aktörer samarbetar för att prioritera vad som räknas som samhällsviktiga tjänster enligt en prioriteringsklassificering.
A Det är svårt att svara på exakt innan eventuell nedstängning eftersom det beror på hur stort behovet är just då. Men sannolikt rör det sig om enstaka timmar för dig som enskild kund.
A Malung-Sälens Elnät kommer använda alla våra digitala kanaler för att nå ut till våra kunder om vi hamnar i ett läge där MFK riskerar att behöva användas. Eftersom det eventuellt kommer att ske mycket skyndsamt kan vi inte garantera att information hinner gå ut före bortkoppling. Däremot gör vi, tillsammans med Svenska kraftnät och andra aktörer, vad vi kan för att sprida kunskap och information i förväg så att våra kunder är så förberedda det går.
A Ja. Tillsammans kan vi platta kurvan för el. I rådande läge behöver vi alla hjälpas åt att kapa effekttopparna genom att minska elanvändningen när det är som störst efterfrågan. Vi behöver även genomföra fler åtgärder för att energieffektivisera. Att minska den totala energianvändningen sänker också topparna. Läs mer här!
A Manuell förbrukningsfrånkoppling betraktas generellt som ett planerat strömavbrott och i normalfallet klarar teknisk utrustning det, vad som händer vid en frånkoppling skiljer sig inte från ett vanligt strömavbrott.

Läs mer om skade- och avbrottsersättning här!

Ifall du blir utan ström, så kan du förbereda dig!

Vad som händer vid en frånkoppling skiljer sig inte från ett vanligt strömavbrott. Sannolikheten är mycket högre att det blir ett vanligt strömavbrott och du har säkert varit med om det tidigare. Som medborgare ska du vara förberedd på exempelvis ett strömavbrott eller annan samhällsstörning.

Förbered dig: Något litet kan betyda allt

 • Vatten på flaska/dunk
 • Extra säkringar (även huvudsäkringar)
 • Ficklampa med batterier
 • Värmeljus/stearinljus
 • Filtar
 • Tändstickor/tändare
 • Batteriradio och batterier till radion
 • Konserver
 • Dunkar/hinkar
 • Våtservetter
 • Ta ut kontanter
 • Sprit- eller gasolkök och bränsle till köket. Undvik att öppna/stänga kyl och frys så klarar sig maten bättre. Om det är kallt ute kan du även ställa ut maten.

Läs mer på MSB:s webbsida hur du kan förbereda dig!

Källhänvisning och mer information
Svenska kraftnät om MFK
Energimyndigheten om styrel
MSB om krishantering
Ellevio