Indexhöjning för nyanslutningar

Malungs Elnät kommer under 2019 att indexjustera avgifterna för anslutning till elnätet.

Energimarknadsinspektionen upprättar direktiv om avgifter för anslutningar till elnätet baserat på avstånd och räknas fram med stöd av en schablonmetod för anslutningar 16-25 A upp till 1 800 meter. Schablonmetoden har arbetats fram utifrån insamling av uppgifter om faktiska kostnader samt statistiska underlag.

Vid anslutning till elnätet med säkring 16-25 A används en grundavgift samt ett tillägg för meteravgift om avståndet för anslutningen är längre än 200 meter och upp till 1800 meter.

Grundavgift och meteravgift som Malungs Elnät har arbetat efter vid prissättning gäller från 2013 och har indexerats (2019-04-01) av Energimarknadsinspektionen, för att följa den generella prisutvecklingen.

Malungs Elnät har även valt att tillämpa indexhöjningen på abonnemang över 25 A.

Ny indexreglerad schablonmetod från Elmarknadsinspektionen tillkännagavs under första kvartalet 2019.

Malungs Elnät har valt att tillämpa Energimarknadsinspektionens modell för prissättning och de nya avgifterna gäller från 2019-07-01.