Aktieägarna i Malungs Elverk kallas till årsstämma 20 maj 2019 10.30 på Sankt Olof hotell & krog

Stämman behandlar ärenden som enligt bolagsförordningen skall förekomma på årsstämman.

2019-04-11 Malungs Elverk AB, Jan Jespersen, styrelseordförande