Indexhöjning för nyanslutning

Malung-Sälens Elnät kommer att indexjustera avgifterna för anslutning till elnätet.

Energimarknadsinspektionen upprättar direktiv om avgifter för anslutningar till elnätet som är baserat på avståndet och räknas fram med stöd av en schablonmetod för anslutningar 16-25A.

Malung-Sälens Elnät tillämpar Energimarknadsinspektionens schablonmetod och de nya avgifterna gäller från 2024-01-01.

Ny avgifter:

För frågor kontakta vår lokala kundservice

Telefon kundservice
0280-442 20

E-post
kundservice@msen.se

Telefontider
Måndag – Fredag 08:00 -15:00
Lunchstängt 12:00-13:00