Från 1 april gäller sommartaxa

Under april, maj, juni, juli, augusti, september samt oktober månad övergår vi från vintertaxa till sommartaxa. Debiteringen blir då effektmedelvärdet*35 kr inklusive moms.

Så fungerar det!

Effektdebiteringen bygger på att varje timmes förbrukning registreras och du betalar för ett medeltal av de 5 högsta timvärdena per kalendermånad. För att beräknas måste de 5 högsta värdena infalla mellan klockan 07.00-19.00. Det innebär att mellan klockan 19.00-07.00 är det så kallad ”fri” tid. Timvärden mäts veckans alla dagar, men det kan endast bli ett timvärde/dygn.

Året delas in i sommar- och vintermånader. Dessa har olika debitering per kW. Vintermånaderna är 5 st: november, december, januari, februari och mars. Dessa månader utgår debiteringen från effektmedelvärdet*118,75kr inklusive moms. Sommarmånader är 7 st: april, maj, juni, juli, augusti, september samt oktober, då är debiteringen effektmedelvärdet * 35 kr inklusive moms.

Om du har möjlighet att sprida ut din elförbrukning dygnets alla timmar så är det gynnsamt för dig som nätkund. Ett bra sätt att hålla nere nätkostnaden är att inte använda tvättmaskin, spis, diskmaskin och bastu samtidigt.

Observera att ovanstående enbart gäller din elnätsavgift.

Läs mer här!