Elkostnadsstöd för elintensiva företag

Elkostnadsstöd för elintensiva företag riktar sig till företag i hela Sverige som använder mycket el i sina processer och har drabbats hårt av höga elpriser hösten 2022.

Företag räknas som elintensiva om de hade en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona under 2021 (exklusive uppvärmning). De som uppfyller kriterierna kan få del av elkostnadsstöd för perioden oktober–december 2022.

Ansökan är öppen från den 6 mars till och med 17 april 2023 och görs via energimyndighetens sida. Där kan du även läsa mer och räkna ut hur mycket ditt företag kan få i elstöd.

Källa: energimyndigheten.se