Elstöd till näringsidkare och juridiska personer

Företag kan söka stöd i Skatteverkets e-tjänst från och med den 30 maj 2023. Sista dagen att söka är den 25 september 2023.

Det är Skatteverket som ansvarar för utbetalningarna för elstödet till näringsidkare och juridiska personer i elområde 3 och 4 för perioden oktober 2021 till september 2022.

På skatteverkets webbsida får du reda på vad du behöver veta för att söka elstöd. Som företag räknas exempelvis enskilda näringsidkare, aktiebolag och föreningar.

Läs mer på skatteverket.se