Elpriskompensation

Riksdagen har beslutat om att bistå med elprisstöd till hushåll som drabbats hårdast av de höga elpriserna. Här kan du läsa mer om vad det innebär för dig som kund hos Malungs Elnät och hur mycket du kan få i kompensation.

Har du rätt till elprisstödet kommer pengar att betalas ut via kreditering från oss på din faktura som gäller mars elanvändning och som kommer i april. Överskjutande belopp läggs som tillgodoposter på nästkommande fakturor.

Elpriskompensationen gäller för december 2021, januari 2022 samt februari 2022 och stödet baseras på hur stor elanvändning ditt hushåll haft varje månad. I tabellen nedan kan du se de olika nivåerna för kompensation.

Elprisstöd

Förbrukning per månad (kWh)Stöd per månad (kr)
700-899100
900-999200
1000-1099300
1100-1199400
1200-1299500
1300-1399700
1400-1499900
1500-15991100
1600-16991300
1700-17991500
1800-18991700
1900-19991900
Över 20002000
December 2021, januari 2022 samt februari 2022

Regeringen har utöver elpriskompensationen för december 2021, januari 2022 samt februari 2022 lämnat ett förslag om att elpriskompensationen förlängs ytterligare en månad i södra och mellersta Sverige för elpriskonsumenterna i elområde 3 och 4. Det kommer i detta fall att handla om mars månad 2022, med en ersättning på mellan 100 och 1000 kronor. Mer information kommer angående detta!

Frågor och svar elpriskompensation

A Elnätsbolagen är utsedda av Regeringen att administrera elprisstödet eftersom elnätsbolagen anses ha bäst förutsättningar att utföra uppdraget. Vi kommer att administrera utbetalningarna till alla våra nätkunder oavsett vilket elhandelsbolag du har.
A För att se hur stor din förbrukning var under dec-feb, och därmed kunna bilda en uppfattning om hur stort ditt stöd kan bli, kan du logga in på Mina sidor. Du som har en pappersfaktura kan se din förbrukning på fakturan.
A Nej. Betalningen kommer att ske via kreditering på faktura. Det sättet kommer att ge oss bäst förutsättningar för att så snart som möjligt kunna betala ut ersättningen till våra kunder.
A Du kommer få betalningen automatiskt som kreditering på din elnätsfaktura och du behöver därmed inte ansöka om pengarna.
A Har du rätt till elprisstödet kommer pengar att börja betalas ut från oss på din faktura som gäller mars elanvändning och som kommer i april. Överskjutande belopp kommer ej att betalas ut, utan läggs som tillgodoposter på nästkommande fakturor.

Läs mer

Regeringen: Frågor och svar om elpriskompensationen
Regeringen: Kompensation för höga elpriser