Beviljat stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden

Malung-Sälens kommun har beviljats stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Stödet ska bidra till att förlägga stamfiber på sträckan Sillerö-Avradsberg-Uvanå till Tyngsö och ger goda förutsättningar för att i framtiden ansluta kunder inom detta område.

”Det känns bra att vi äntligen kan få bort de vita fläckarna i kommunen och samtidigt ha ett bra samarbete med Värmland och Hagfors kommun. Det här öppnar ju även upp möjligheterna för Uvanå att få bredband.” – Kommunalråd Hans Unander (S)