En montagebild med ett vinterlandskap. I förgrunden finns i montaget en kalender och en klocka som visa klockan 07:00 eller 19:00.

Effektdebitering - Så fungerar det!

Malung-Sälens Elnäts effektdebitering innebär att du ges möjlighet att påverka dina kostnader. Om du har möjlighet att sprida ut din elförbrukning dygnets alla timmar så är det gynnsamt för dig som nätkund. Ett bra sätt att hålla nere nätkostnaden är att inte använda tvättmaskin, spis, diskmaskin och bastu samtidigt.

Effektdebiteringen bygger på att varje timmes förbrukning registreras och du betalar för ett medeltal av de 5 högsta timvärdena per kalendermånad. För att beräknas måste de 5 högsta värdena infalla mellan klockan 07.00-19.00. Det innebär att mellan klockan 19.00-07.00 är det så kallad ”fri” tid. Timvärden mäts veckans alla dagar, men det kan endast bli ett timvärde/dygn.

Året delas in i sommar- och vintermånader. Dessa har olika debitering per kW. Vintermånaderna är 5 st: november, december, januari, februari och mars. Dessa månader utgår debiteringen från effektmedelvärdet118,75kr inklusive moms. Sommarmånader är 7 st: april, maj, juni, juli, augusti, september samt oktober, då är debiteringen effektmedelvärdet35 kr inklusive moms.

Priserna finns redovisade separat, beroende på säkring här under.

Så här beräknas Effekt 16-63 A

  • De fem högsta timvärdena beräknas alltid mellan 07.00 – 19.00 / Kalendermånad
  • Övrig tid är så kallad fri tid och dessa timmar kommer ej att beräknas
  • Rörlig avgift sommar april – oktober 35 kr/kW
  • Rörlig avgift vinter november – mars 118,75 kr/kW

Ett räkneexempel Gäller fr.o.m. 2021-09-01

  • 25 kW/5 = 5 multipliceras med 35 kr = 175 kr sommartid
  • 25 kW/5 = 5 multipliceras med 118,75 kr = 593,75 kr vintertid

Observera att ovanstående enbart gäller din elnätsavgift.

Kundservice

Telefon kundservice
0280-442 20

E-post
kundservice@msen.se