Bomkörningsavgift: Anslutning elnät

Nu inför vi bomkörningsavgift

I de allra flesta fall så går ett anslutningsärende relativt smidigt att utföra. Men då och då har vi bekymmer med att vi inte kan koppla in anläggningar när vi kommer dit, trots att de är färdiganmälda. För att täcka uppkomna merkostnader som beror på att vi inte kan genomföra arbete p.g.a. brister i elinstallationen så inför vi nu en bomkörningsavgift från och med 2023-01-01.

Bomkörningsavgiften uppgår till 2 000kr+moms och debiteras ansvarig elinstallatör.

Nedan följer brister som kan orsaka bomkörningsavgift:

  • Mätarplatsens märkningar saknas eller är fel för lägenhetsmärkning.
  • Det saknas propphuvar, bottenkontakter eller säkringar.
  • Det sitter fel bottenkontakter/säkringar i, mot vad det är anmält.
  • Fel färger eller typ av kabel till inkopplade strömtransformatorer, enligt svensk standard 437 01 02.
  • Bristande rörkanalisation som förhindrar kabeldragning eller avsaknad av draggropar och/eller dragtråd.
  • Byggströmsskåp för tillfällig anläggning saknar mätplats eller avsaknad av byggströmskåp vid avsedd plats på överenskommen inkopplingsdag.