Årsstämma

Aktieägarna i Malung-Sälens Elverk AB kallas härmed till Årsstämma.

Plats: Malung-Sälens Elverk
Tid: Tisdagen den 16 maj 2023 kl. 09.00

Stämman behandlar ärenden som enligt bolagsordningen skall förekomma på årsstämman.
2023-04-14 Malung-Sälens Elverk AB
Jan Jespersen, styrelseordförande

Anmälan till kundservice
kundservice@msen.se
0280 – 44220