Upphandling gällande lastbilstransporter för Malungs Elnät

Malungs Elnät AB avser att upphandla och teckna avtal med en leverantör avseende lastbilstransporter med kran inom Malungs Elnät AB distributionsområde.
Avtalslängden är ett år. Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt lag (2016:1146) om upphandling i försörjningssektorerna (LUF).

Tryck på nedanstående länkar för att ladda ner nödvändiga dokument:

Bilaga 1 – Kravspecifikation

Bilaga 2 – Prislista

Bilaga 3 – Anbudsformulär

Förfrågningsunderlag

Sista anbudsdag är fredag den 21 februari 2020.