Upphandling

Malung-Sälens Elnät upphandlar röjning av ledningsgator inom vårt distributionsområde. Upphandlingen avser röjning av sly och buskage under åren 2023/24 med möjlighet till förlängning 1 år. Välkommen att lämna anbud senast den 22 maj 2023.

Anbud skickas in via nedan länk:
direktupphandling.tendsign.com
Ange ref: 123956