Underhåll av ledningsgator

Under sensommar/höst kommer underentreprenör Natur- & Skogstjänst utföra underhåll av ledningsgator inom Malung-Sälens Elnäts distributionsområde. Det skogliga arbetet kommer innefatta röjning av undervegetation som sly och buskage. Vid frågor, kontakta vår kundservice!

Kundservice

Telefon kundservice
0280-442 20

E-post
kundservice@msen.se