Mätarbyte

Regeringen beslutade i juni 2018 att alla Sveriges drygt 5 miljoner elmätare ska bytas ut innan år 2025. För att möta detta lagkrav så kommer Malungs Elnät att byta ut alla elmätare i vårt nätområde under perioden 2021-2024, totalt ca 16.000 stycken mätare.

Malungs Elnät startade planeringen Q3 2020

Fysiska mätarbyten startade 2021

Mål att byta cirka 5000 mätare/år

Vill du läsa mer om mätarbytet? Klicka här!