Malung-Sälens Fibernät - Pågående fibernätsprojekt

Projekt 2024

Stöten, Kronoparken
Vi kommer påbörja fiberbyggnation i Kronoparken under våren och räknar med att starta arbetet när tjälen gått ur backen, april/maj. Projekteringsbokningar för schakt på privata fastigheter kommer utföras under våren/sommaren på de fastigheter som valt oss (Malung-Sälens Fibernät) som fiberleverantör. Vi räknar med att schaktningen är klar under hösten och installationer i husen påbörjas snarast möjligt. Projektet förväntas vara klart innan vinter 2024/2025. Har ni inte fått något avtal, hör av er till vår kundservice så hjälper dom er vidare.

Tyngsjö
Vi planerar att påbörja fibrering i Tyngsjö under 2024, med inriktning mot de hus som ligger i direkt anslutning till Tyngsjövägen. På grund av att elen måste förnyas i stora delar av Tyngsjö har vi valt att skjuta fram fibergrävningen till resterande hushåll. Tills det att vi kan gå fram med både el och fiber samtidigt. Vi kommer skicka ut information och fiberanmälan när det blir aktuellt för resterande fastigheter. Projektet för de aktuella anslutningar 2024 beräknas vara färdigt höst/vinter 2024. Fastighetsägare som tecknat fiberavtal kommer att bli kontaktade under sommaren för en projektering vid fastigheten där man önskar ha sin fiberanslutning.

Sörsjön
Grävning pågår. Fibrering med kundanslutning påbörjas 2024.

Hånäset, Öjesjön, Lännviken – Fibrering pågår
Grävning är färdigt på större delen av projektet. Upphängning av luftkabel är klar. Blåsning av fiberkablar är påbörjad, därefter sker installation hos kund. Kunder kommer att bli kontaktade när det är dags för installation. För er som inte fått avtal utskickat, hör av er till vår kundservice om ni är intresserade av en anslutning!

Etapp 2Garpsätra – Trimsheden – Trimsheden Horrmund
Kabelskarvning är färdigt och installationer sker löpande.

För frågor kontakta vår lokala Kundservice

Telefon kundservice
0280-442 20

E-post
kundservice@msen.se

Telefontider
Måndag – Fredag 08:00 -15:00
Lunchstängt 12:00-13:00