Högkostnadsskydd för höga elpriser

Alla elanvändare med eget elnätsavtal i södra Sverige kommer att få stöd för att hantera onormalt höga elpriser. Med södra Sverige avses elområde SE3 (Malung-Sälens Elnäts kunder) och SE4.

Fem miljoner kunder kommer att vara berättigade till någon form av ersättning och stödet omfattar 55 miljarder kronor. Stödet kommer att ges till både hushåll, företag samt organisationer och kommer att gälla retroaktivt för perioden oktober 2021-september 2022.

Så mycket får du tillbaka

  • SE3: 0,5 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022
  • SE4: 0,79 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022
  • Se sammanställning av genomsnittliga elpriser och ersättningsnivå per elområde här.

Frågor och svar angående högkostnadsskyddet

A Så här räknar du ut hur mycket stöd du får:
SE3: 0,5 kronor x din elförbrukning under oktober 2021 – september 2022.
SE4: 0,79 kronor x din elförbrukning under oktober 2021 – september 2022.
Räkneexempel
Om din förbrukning var 20 000 kWh under oktober 2021-september 2022, så räknar du 0,5×20 000 = 10 000 kr
A På din elnätsfaktura kan du se vad din elförbrukning har varit för varje månad. Du kan även se din förbrukning på Mina Sidor. Svenska kraftnät kommer att få uppgifter om vad din elförbrukning har varit direkt från oss på Malung-Sälens Elnät. Du behöver inte göra någonting själv.
A När pengarna kan betalas ut är inte klart.

Regeringen har gett Försäkringskassan och Svenska kraftnät i uppdrag att förbereda för hur det så kallade högkostnadsskyddet för höga elpriser ska kunna betalas ut till de elkunder som är berättigade att få del av stödet.

Lämna inte ut personliga koder!
Du kommer aldrig att bli uppringd och ombedd att logga in eller lämna ut personliga koder. Du kan i så fall vara utsatt för ett bedrägeriförsök, avsluta samtalet och kontakta polisen.
A Om el ingår i din hyra eller om kostnaden för den el du förbrukar vidarefaktureras av en fastighetsägare, förening eller liknande, så får du inte stöd direkt från den här åtgärden. Det är naturligtvis fritt för den som normalt vidarefakturerar el att även föra stödet vidare.
A Nej, ingen kommer att kontakta dig för att be dig att identifiera dig med bank-ID för att du ska få pengar. Om någon kontaktar dig angående det, lägg på luren och kontakta polisen. Stödet kommer att utbetalas direkt till ditt konto utan att du själv behöver göra någonting.
Varning – Lämna inte ut personliga koder!
A Ja om båda är i SE3 och/eller SE4 och du har separat elnätsavtal för de båda bostäderna så kommer du att få det.
A Samtidigt som Svenska kraftnät lämnar in ansökan om nödåtgärder, ansöker dom även om andra åtgärder som kommer att bidra till sänka tariffer och avgifter för elbolagen, vilket i förlängningen kommer elkunderna till godo.

Fler frågor och svar hittar du på Svenska kraftnäts webbsida!