Högkostnadsskydd för höga elpriser

Alla elanvändare med eget elnätsavtal i södra Sverige kommer att få stöd för att hantera onormalt höga elpriser. Med södra Sverige avses elområde SE3 (Malung-Sälens Elnäts kunder) och SE4.

Fem miljoner kunder kommer att vara berättigade till någon form av ersättning och stödet omfattar 55 miljarder kronor. Stödet kommer att ges till både hushåll, företag samt organisationer och kommer att gälla retroaktivt för perioden oktober 2021-september 2022.

Så mycket får du tillbaka

  • SE3: 0,5 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022
  • SE4: 0,79 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022
  • Se sammanställning av genomsnittliga elpriser och ersättningsnivå per elområde här.

Frågor och svar angående högkostnadsskyddet

A Så här räknar du ut hur mycket stöd du får:
SE3: 0,5 kronor x din elförbrukning under oktober 2021 – september 2022.
SE4: 0,79 kronor x din elförbrukning under oktober 2021 – september 2022.
Räkneexempel
Om din förbrukning var 20 000 kWh under oktober 2021-september 2022, så räknar du 0,5×20 000 = 10 000 kr
A På din elnätsfaktura kan du se vad din elförbrukning har varit för varje månad. Du kan även se din förbrukning på Mina Sidor. Svenska kraftnät kommer att få uppgifter om vad din elförbrukning har varit direkt från oss på Malung-Sälens Elnät. Du behöver inte göra någonting själv.
A Pengarna betalas ut med start den 20 februari
Utbetalningen av stödet till privatpersoner hanteras av Försäkringskassan. För att få elstödet snabbast möjligt ska du anmäla ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister senast den 13 februari. Här kan du också kontrollera om du redan har ett konto anmält i Swedbanks kontoregister. Det gäller även dig som är kund i Swedbank. Läs mer om hur du anmäler ditt konto hos Swedbank här!

Om du inte anmäler ditt konto får du pengarna ändå, men då tar det längre tid. Man behöver inte vara eller bli kund hos Swedbank för att anmäla sitt konto för utbetalning. På Swedbanks webbplats finns även utförlig information om anmälan till kontoregistret.

Varning för bedragare!
Varken Försäkringskassan, banken, Svenska kraftnät eller någon annan kommer att kontakta dig för att be dig logga in någonstans eller lämna ut personliga koder, i samband med utbetalningen av elstöd. Om någon kontaktar dig på det sättet kan det handla om ett bedrägeriförsök. Avsluta därför sådana kontakter direkt.
A Om el ingår i din hyra eller om kostnaden för den el du förbrukar vidarefaktureras av en fastighetsägare, förening eller liknande, så får du inte stöd direkt från den här åtgärden. Det är naturligtvis fritt för den som normalt vidarefakturerar el att även föra stödet vidare.
A Nej, ingen kommer att kontakta dig för att be dig att identifiera dig med bank-ID för att du ska få pengar. Om någon kontaktar dig angående det, lägg på luren och kontakta polisen.
Varning – Lämna inte ut personliga koder!
A Ja om båda är i SE3 och/eller SE4 och du har separat elnätsavtal för de båda bostäderna så kommer du att få det.
A Samtidigt som Svenska kraftnät lämnar in ansökan om nödåtgärder, ansöker dom även om andra åtgärder som kommer att bidra till sänka tariffer och avgifter för elbolagen, vilket i förlängningen kommer elkunderna till godo. Regeringen har även givit ett nytt uppdrag till Svenska kraftnät som ska ge stöd till privatpersoner i hela landet, vilket inkluderar norra Sverige. Svenska kraftnät kommer att skicka ansökan till Energimarknadsinspektionen, Ei, senast den 30 januari 2023. Läs regeringens pressmeddelande från den 10 januari 2023 här

Fler frågor och svar hittar du på Svenska kraftnäts webbsida!