Gratis bredband – 10/10 Mbit från Open Universe!

Med anledning av Coronaviruset Covid-19 har Open Universe tagit fram en gratis 10 Mbit privat bredbandstjänst.

Tjänsten är helt gratis och den kopplas per automatik ned efter en månads användande.

Gäller enbart för kunder som inte har en aktiv tjänst idag.

Läs mer om erbjudandet här!