Din elmätare kommer att bytas ut!

Regeringen beslutade i juni 2018 att alla Sveriges drygt 5 miljoner elmätare ska bytas ut innan år 2025. För att möta detta lagkrav så kommer vi att byta ut alla elmätare i vårt nätområde under perioden 2021-2024.

Under mars månad påbörjar vi ett stort arbete med att byta ut samtliga elmätare till nästa generations smarta mätare i vårt nät. Den nya mätaren fungerar som vanligt men är utrustad med digitala tjänster som ger dig som kund ökad kontroll över din elanvändning. 

Läs mer om mätarbytet här!